SBF 1007:5 Behörig ingenjör brandlarm

Denna norm anger en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör brandlarm ska ha och målsättningen är att den ska bidra till att säkerställa att en brandlarmanläggning utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av brandlarmanläggningar.

Innehåll

  • Omfattning
  • Referenser
  • Definitioner
  • Krav på Behörig ingenjör brandlarm
  • Examination
  • Krav under certifikatets giltighetstid
  • Kontroll under certifikatets giltighetstid
  • Indragning av certifikat
  • Giltighetstid
  • Utbildning i grundläggande brandskydd ­(Normativ)

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten