SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande installeras för att underlätta utrymningen av en byggnad i händelse av brand och för att korta ner tiden för utrymning.

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar såväl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

Regelverk för brandlarmanläggningar har ända sedan 1930-talet givits ut av försäkringsbranschen i Sverige. Sedan 2001 har regelverket givits ut av Brandskyddsföreningen. Brandskyddsföreningen har även givit ut rekommendationen Utrymningslarm 2015 om hur utrymningslarm kan utföras. I samband med att SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning och Utrymningslarm 2015 sammanfogades till ett gemensamt regelverk, SBF 110:8 Regler för brandlarm, togs detta regelverk fram specifikt för en anläggning för utrymningslarm med talat meddelande. Denna utgåva har också tagit hänsyn till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av European Committee for Standardization (CEN).

Denna utgåva gäller från 2017-07-01. Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015 dras in 2018-07-01.

Innehåll:
Orientering
Omfattning
Referenser
Termer och definitioner
Allmänt
Råd vid upprättande av ­utförandespecifikation
Planering och projektering
Installation
Uppstart och konfiguration
Färdigställandekontroll och kvalitetssäkring
Besiktning
Användning och skötsel
Underhåll
Ändringar och utökningar av installerade system
Bilaga A Utförandespecifikation
Bilaga B Anläggarintyg
Bilaga C Besiktningsintyg
Bilaga D Anläggningsskötare
Bilaga E Skylt för anläggningsskötare

Mer information om produkten

Format: A5