SBF 128:3 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

Det ställs allt högre miljökrav på dagens bussar vad gäller utsläpp och buller. Detta medför att motorutrymmena blir allt mer slutna och den installerade utrustningen som ljuddämpare och partikelfilter får sämre avkylning vilket ökar risken för brand.

Detta regelverk har tagits fram för att ge möjlighet att släcka eventuellt uppkommen brand.

Regelverket föreskriver att bussar med en totalvikt av 10 ton eller däröver, levererade efter den 1 januari 2004 ska utrustas med ett släcksystem i motorrummet. Det är en förutsättning för att få teckna brandförsäkring.

SBF 128 är regelverket som styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av ett sådant system samt krav på företag som tillhandahåller och monterar dessa.

Innehåll

Inledning
Referenser
Definitioner
Krav på släckanläggning
Skötsel och underhåll

Denna utgåva, SBF 128:3, trädde i kraft den 1 januari 2017 och ersatte då SBF 128:2.
SBF 128:2 får tillämpas till och med den 31 december 2017.

SBF 128:3, och det av EU antagna regelverket ECE R 107-6, som ställer krav på automatiskt släcksystem på alla bussar från år 2021, överensstämmer inte med varandra men är inte motstridiga, vilket innebär att släcksystem på bussar behöver utformas enligt både SBF 128:3 och ECE R 107-6. Beroende på busskategori börjar kraven enligt ECE R 107-6 gälla från juni 2018.

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.