Checklista för kontroll av elanläggningar – Lekmän

Du som försäkringstagare är ansvarig för att hålla er anläggning i bra skick för att minimera risk för driftavbrott, person- eller egendomsskada.

Till hjälp för företagens interna kontroll av elanläggningar har Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd tagit fram en anvisning för kontroll av elanläggningar. Anvisningen är anpassad för företagets egen personal som inte är starkströmsutbildad.

Ladda ner Checklista för kontroll av elanläggningar (pdf)

Mer information om produkten