/ Informationsmaterial / Checklista för kontroll av elanläggningar

Checklista för kontroll av elanläggningar

Säkringar

Du som försäkringstagare är ansvarig för att hålla er anläggning i bra skick för att minimera risk för driftavbrott, person- eller egendomsskada.

Till hjälp för företagens interna kontroll av elanläggningar har Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd tagit fram en anvisning för kontroll av elanläggningar. Anvisningen är anpassad för företagets egen personal som inte är starkströmsutbildad.

Checklista för fortlöpande kontroll av elanläggningar – Lekmän

Elanläggningen är ditt ansvar

Elsäkerhetsverkets hemsida finns mer information om kraven som ställs på kontroller av din elanläggning.

Se även