Regionala försäkringsbolagsdagar

Välkomna till Brandskyddsföreningens Regionala medlems- och försäkringsbolagsdagar hösten 2023

Under hösten kommer vi att arrangera ett antal träffar runt om i landet. Där kommer ni att få ta del av insatser/ olyckor från verksamheten Restvärderäddning (RVR) och hur Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkert och hållbart Sverige lokalt.

Vi kommer bland annat att ta upp nyheter inom skadeområdet, och presentera vad som är på gång inom din lokala förening. Du kommer också få kunskap om hur effektiv skadehantering i ett tidigt skede efter en olycka kan minimera såväl konsekvenserna för de drabbade som kostnaderna för försäkringsbolagen.

Därtill ges möjlighet till diskussion, att knyta nätverk inom branschen samt lära känna din lokala brandskyddsförening och restvärdeledare.

Orter:

  • 4/10 Umeå
  • 5/10 Sundsvall
  • 17/10 Kalmar
  • 2/11 Boden alt Luleå

Program samt ytterligare orter är under planering och kommer att publiceras här samt under respektive lokalförenings webbsida.

Medlems- och Försäkringsbolagsdagen riktar sig till:

Brandskyddsföreningens medlemmar och försäkringsbolagens representanter som arbetar med brandskyddsfrågor, såväl skadeförebyggande som skadereducerande. Vi välkomnar alla som arbetar inom brandskydd och restvärdefrågor.

OBS! De Regionala medlems- och försäkringsbolagsdagarna ersätter den tidigare nationella Försäkringsbolagsdagen!

 

Hämtar tillfällen