Försäkringsbolagsdagen

Är den tekniska utvecklingen ett hot för försäkringsbranschen eller finns det även möjligheter?

Hur påverkar ny teknologi försäkringsbranschen avseende villkor och premiesättning? Vilka aspekter måste man beakta för att förbereda sig för framtidens försäkringsmarknad? Konferensen fokuserar på framtidens teknik och skador, innovation och framtidsspaning och hur detta påverkar försäkringsbranschen.

Vi kommer under dagen att ha en debatt där Jens Henriksson, vd på Folksam och Niclas Ward, vd på Trygg-Hansa deltar. Debatten kommer att ta upp möjligheter och utmaningar för försäkringsbranschen.

Ta chansen att hålla dig à jour och nätverka med kollegor i branschen. Konferensen huserar på Piperska muren i Stockholm.

Tid och plats

15 november 2017 på Piperska Muren, Scheelegatan 14 i Stockholm.

Pris

Pris (boka tidigt, gäller till och med 15 september 2017):
Försäkringsbolag, 5 200 kr
Annat företag, 5 900 kr

Pris (från den 16 september 2017 och fram till seminariet):
Försäkringsbolag, 5 800 kr
Annat företag, 6 500 kr

Sista anmälningsdag är den 1 november 2017.  

Hämtar tillfällen