/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Utmaning med brandskydd på lantbruk

Utmaning med brandskydd på lantbruk

Björn Björkman och en bild på kossor samt en bild på Lisa Björk
Björn Björkman och Lisa Björk.

”Jag tycker att man relativt ofta hör och läser om bränder i stall och ladugårdar, och att djur brinner inne. Vilka brandskyddskrav ställs egentligen på lantbruk?”

SVAR/ Varje år uppstår cirka 2 000 lantbruksbränder och kostnaderna för dem uppgår till runt 600 miljoner kronor per år. En allvarlig konsekvens av bränderna är att många djur brinner inne. Brandriskerna i lantbruk och hästverksamhet är stora och om gården ligger långt utanför tätorten kan det dröja innan räddningstjänsten är framme. Därför är det viktigt att lantbrukare vidtar extra åtgärder för att kunna förebygga och släcka bränder på egen hand.

Enligt Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter ska byggnader utformas så att ”det för djuren finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand samt godtagbara förutsättningar att rädda djuren vid brand”. Det allmänna rådet anger att rekommendationerna från Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, bör följas vid nybyggnad och större om- eller tillbyggnad av stall. LBK är ett samarbetsorgan mellan lantbruk, myndigheter, organisationer och försäkringsbolag.

LBK:s rekommendationer omfattar allt ifrån systematiskt brandskyddsarbete och byggnadstekniskt brandskydd till elinstallationer och brandfarliga heta arbeten. I mars uppdaterades rekommendationerna 3 Byggnadstekniskt brandskydd samt 10 Brandlarm och släckutrustning.

Senast LBK 3 Byggnadstekniskt brandskydd reviderades var för tio år sedan. Revideringsarbetet påbörjades 2019 och i arbetsgruppen deltog representanter från olika områden inom lantbruksnäringen, myndigheter, byggnadskonsulter och försäkringsbolag. Rekommendationen har bland annat anpassats mer efter kraven i Boverkets byggregler, BBR, beträffande exempelvis avstånd mellan byggnader och brandskyddets utformning beroende på brandbelastning. En annan nyhet är att flera mindre byggnader med samma verksamhet, till exempel djurstall respektive maskinhall eller verkstad, får utgöra en gemensam brandcell.

LBK 10 Brandlarm och släckutrustning har dels bytt namn, men innehållet har också uppdaterats; bland annat ställs nu krav på brandlarm enligt SBF 110 med vissa undantag, de tekniska kraven enligt SS-EN 54 har också tydliggjorts, och brandsläckare krävs nu i utrymmen för tankning av diesel inomhus.

LBK:s rekommendationer finns samlade i LBK-pärmen som kan laddas ner från Brandskyddsföreningens hemsida, där man också kan se aktuella uppdateringar. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för användaren att arbeta förebyggande, i syfte att minska brandskadorna i lantbruket.

Lisa Björk, brandingenjör på Brandskyddsföreningen och tillträdande sekreterare för LBK

Björn Björkman, avgående sekreterare för LBK

Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-04-29

Se även