/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Utbildningar i förändring

Utbildningar i förändring

Flygfoto på ett bostadsområde i Botkyrka kommun
Med Brandskyddsföreningens webbutbildningar kan kommunanställda inom kontor, skola, förskola och vård. utbildas i brandsäkerhet när det passar dem bäst. Foto: Johnér

Brandskyddsföreningens utbud av digitala utbildningar växer. Sedan ett år tillbaka pågår ett intensivt arbete med att utveckla och anpassa kursutbudet för att nå fler och möta efterfrågan. Botkyrka är en av kommunerna som storsatsar på webbutbildningar.

En ny digital utbildningsplattform och ett uppdaterat kursutbud för att möta kraven från kunder och möjliggöra fler pedagogiska sammanhang och tillgängliggöra kunskap – det händer minst sagt mycket hos Brandskyddsföreningen.

– Utbildningsbranschen genomgår ett enormt paradigmskifte och det sker nu en stor utveckling på kort tid när vi går över mot allt mer digitalisering. Samtidigt ökar också efterfrågan från kunder som vill ha kompetensutveckling på distans, säger Isabell Liungman Bosaeus, produktionschef på Brandskyddsföreningen.

Corona skyndar på

Redan förra hösten påbörjades arbetet med att se över kursutbudet, byggstenarna och anpassa existerande material till digitala utbildningar. Det är en del i en långsiktig satsning, men arbetet har accelererats med anledning av coronapandemin, som under våren snabbt kom att förändra stora delar av samhället – däribland också kurser och utbildningar.

– Vi tvingades ställa om och göra arbetet snabbare än vad vi tänkt. Det har ställt krav på oss som organisation. De vanligtvis långa och stora processer som ingår i den här typen av arbete har fått ändras på kort tid, säger Isabell Liungman Bosaeus och fortsätter:

– Det är viktigt att ge våra kunder vad de behöver och vara lyhörd för vad som fungerar. Även efter corona kommer vi att vara i ett annat läge, där efterfrågan och förväntningar på mer digitala utbildningar ser annorlunda ut. Vi måste fortsätta att möta våra kunder i deras önskemål och verksamheter.

Digitalt klassrum

I kursutbudet hos Brandskyddsföreningen finns både webbaserade utbildningar inom grundläggande brandskydd liksom lärarledda utbildningar.

– Tidigare har vi haft lärarledda utbildningar på plats hos oss i Liljeholmen, men nu anpassar vi utbildningarna för att de också ska kunna ske digitalt på distans, säger Isabell Liungman Bosaeus.

Dessa leds av en instruktör via ett videokonferensprogram. Deltagarna följer utbildningen via datorn och ser instruktören och de andra deltagarna genom video. Det finns möjlighet att ställa frågor, arbeta i grupper och delta i diskussioner på samma sätt som i ett traditionellt klassrum.

– Distansutbildningar kräver ett lite annat upplägg. Det behövs fler pauser, fler interaktiva övningar och digitala uppgifter att lösa, samtidigt som man fortfarande ska tillgodogöra sig kunskapen, säger hon, och påpekar att alla utbildningar dock inte ska bli digitala.

– Vissa utbildningar måste dock genomföras genom att mötas, vi lyssnar på kunderna och analyserar behov och förutsättningar allteftersom.

Specifika kommunutbildningar

Ytterligare en digital utbildningsinsats som Brandskyddsföreningen arbetat med är konceptet Brandsäker kommun, som handlar om att göra det enkelt att utbilda kommunanställda i grundläggande brandsäkerhet. Dessa webbutbildningar är framtagna specifikt för verksamheterna kontor, skola, förskola och vård. Botkyrka kommun var en av de första kommunerna att låta medarbetarna gå utbildningarna.

– Det är viktigt att medarbetare tänker kring brandrisker på sina respektive arbetsplatser och vad som kan hända. Därför är det bra att de kan gå den utbildning som är anpassad efter den egna arbetsmiljön, för att riskerna ska ligga så nära den egna vardagen som möjligt, säger Charlotte Björkander, trygghets- och säkerhetssamordnare på Botkyrka kommun.

Kommunen använder sig av webbutbildningarna som ett komplement till de fysiska utbildningar som räddningstjänsten erbjuder, eftersom de digitala på ett enklare sätt möjliggör att kunskapen uppdateras varje år.

– Vi hoppas självklart att det ska leda till en högre kunskapsnivå inom området och att kunskapen hålls uppdaterad. Det här ökar tryggheten och säkerheten för både medarbetare och de som besöker verksamheterna, säger Charlotte Björkander.

Viktigt med upprepning

Under våren hade drygt hälften av Botkyrka kommuns medarbetare genomgått utbildningen. En av dem är Eeva Mäkelä, förskollärare på Förskolan Prästkragen i Botkyrka.

– Det är nödvändigt att alla får den här utbildningen, förstår riskerna och lär sig hur man ska agera, säger hon.

Eeva Mäkelä tycker att det är viktigt att informationen upprepas så att den sitter i ryggmärgen den dagen olyckan är framme. Eftersom utbildningarna är på svenska, men inte alla medarbetare behärskar språket helt, tycker hon att det är bra att utbildningen är interaktiv.

– Det är bra att man gör utbildningen individuellt och att man inte bara kan sitta och lyssna och kanske inte förstår. Den kräver att man är delaktig, visar att man förstår och tänker till för att kunna svara på frågor.

Utbildning-i-förändring-Charlotte-B.png
Charlotte Björkander
Utbildningar-i-förändring-Eeva.png
    Eeva Mäkelä

Text: Lina Zommordi
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-10-06

Se även