/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Uppdrag: 100 % föreståndare för brandfarlig vara

Uppdrag: 100 % föreståndare för brandfarlig vara

Jonny Andersson har bland annat varit montör och underhållsingenjör på Volvo, men nu är det föreståndarrollen som gäller på heltid. Foto: Helen Shippey

På Volvo i Köping är säkerheten högsta prioritet. Därför har de gjort föreståndarrollen för brandfarlig vara till en heltidstjänst, som innehas av Jonny Andersson.

Alla verksamheter som hanterar större mängder brandfarlig vara måste dels ha ett tillstånd från kommunen, dels utse en eller flera föreståndare för hanteringen. Föreståndaren behöver ha kunskap om såväl regelverk och brandfarliga varors egenskaper, som själva verksamheten och anläggningen den bedrivs i. Uppgiften är att förebygga skador och olyckor genom att arbeta för att verksamheten med de brandfarliga varorna bedrivs enligt lagens krav på aktsamhet.

Rollen som föreståndare för brandfarlig vara är därmed omfattande, men många som har uppdraget har det vid sidan av sin ordinarie tjänst. För Jonny Andersson på Volvo i Köping var det också så fram tills för några månader sedan, då ledningsgruppen gav honom uppdraget på heltid.

– Det känns väldigt bra, det är ett kvitto på att vår ledning tar säkerhetsfrågorna på allvar och förstår vikten av föreståndaransvaret. En av de viktigaste förutsättningarna för att ha ett bra systematiskt brandskyddsarbete är just att det finns intresse och mandat från ledningshåll, säger Jonny Andersson, och fortsätter:

– Vi har haft en bra hantering av brandfarliga varor tidigare också, men att vara föreståndare på heltid lyfter arbetet till en ny nivå. I stället för att bara ställa krav kan jag verkligen ta mig tid att vara med i verksamheten och hjälpa och stötta kollegorna – säkerhet är ju något man skapar tillsammans.

Dammexplosioner väckte intresset

Jonny Andersson började arbeta som montör på Volvo i Köping 1995. Genom åren har han gått flera utbildningar genom jobbet och haft flera olika roller, bland annat som underhållssvetsare, och avdelningschef i bearbetningen. Att han började arbeta med brandskyddsfrågor var mest en slump. Året var 2014 och en kollega skulle gå en utbildning om dammexplosioner hos Brandskyddsföreningen, men fick förhinder.

– Jag hade underhållsansvaret på en avdelning där vi har explosivt damm och sa att jag kunde åka i stället. Det var en mycket bra utbildning med kunniga instruktörer. Det ledde till att jag blev väldigt intresserad av frågorna, beställde böcker i ämnet, började göra riskanalyser och var med och tog fram explosionsskyddsdokument. Jag har alltid varit nyfiken och gillar att förkovra mig i nya ämnen.

Så småningom blev han ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara och när den ordinarie föreståndaren slutade hösten 2020 tog han det uppdraget, vid sidan av sin roll som underhållsingenjör.

– Jag ville någonting mer med föreståndarrollen. Jag såg att vi skulle vinna mycket på att utöka kompetensen internt i stället för att ta in konsulter, men för att kunna genomföra mina visioner behövde jag vara föreståndare på heltid.

Jonny Andersson lade fram sin idé för ledningsgruppen och de nappade. I december 2021 hade man hittat hans ersättare som underhållsingenjör och han kunde bli föreståndare på heltid.

Tid för kunskapsdelning

Volvo i Köping är en del av Volvo Group Trucks Operations och tillverkar transmissioner – växellådor och marina drev – till flera av Volvokoncernens produkter. Bland de brandfarliga varor som används i tillverkningsprocesserna, där bland annat sex härdugnar ingår, finns till exempel gasol, metanol och acetylen. Med en stor anläggning, många olika avdelningar och cirka 1 600 medarbetare är det en omfattande verksamhet att hålla koll på.

– Jag vill att de som utför den dagliga tillsynen och har ansvar för brandfarliga varor på avdelningarna ska känna sig trygga i sina roller. Min roll är att se till att de har rätt utbildning och rätt förutsättningar, och att finnas till hands som stöd och för att vara med vid till exempel besiktningar eller när det ska tas beslut. Jag tror på att ha så mycket brandskyddskompetens som möjligt inom den egna verksamheten, sedan kan vi ta in konsulter för spetskompetens, säger Jonny Andersson.

I vintras gick han Brandskyddsföreningens fördjupningsutbildning för föreståndare för brandfarlig vara i storskalig hantering.

– Upplägget och instruktörerna var jättebra, jag uppskattar också att deltagarna får dela med sig av egna erfarenheter och diskutera dem. Det är sådant man lär sig av och kan ha med sig i sitt eget arbete. I en sådan här roll är du ganska ensam på företaget, du behöver nätverka och träffa personer med motsvarande roller på andra företag för att utbyta kunskaper.

Det är ytterligare en fördel han nämner med att vara föreståndare på heltid: att han nu har tid att delta i nätverksträffar och liknande. Han tror att många andra verksamheter skulle behöva följa i deras fotspår och göra föreståndarrollen till en heltidstjänst.

– Om man har en bred flora av brandfarliga varor som är utspridda i en stor verksamhet tycker jag att man ska ha en föreståndare på heltid. Det räcker inte att ha föreståndarrollen som ett uppdrag vid sidan av eller ”när tid finns”, åtminstone inte om man ska kunna sköta arbetsuppgifterna på ett bra sätt och ta det ansvar som krävs i en sådan verksamhet.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-04-25

Se även