/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Termografering avslöjar dolda brandrisker

Termografering avslöjar dolda brandrisker

Foto: Josefine Svenberg

Varje år kontrolleras Habia Teknofluors elanläggning av en certifierad termograför. ”En av de viktigaste förebyggande kontrollerna för att undvika driftstopp och bränder”, säger Peter Wahlund, fastighets- och avdelningsansvarig på Habia Teknofluor.

Utanför Knivsta i Uppland finns Habia Teknofluor som är en ledande tillverkare av fluorplastslangar, högtrycksslangar och maskinbearbetade detaljer av fluorplast. Produkterna som de cirka 75 anställda tillverkar används av företag inom bland annat kemi-, gas-, livsmedels- och läkemedelsindustrin världen över. För att minska risken för elbränder och andra incidenter anlitar Habia Teknofluor en certifierad termograför som kontrollerar fabrikens elanläggning varje år.

– Att termografera elanläggningen är enligt mig en av de viktigaste förebyggande kontrollerna för att undvika driftstopp och bränder. Jag törs inte ens tänka på vad det skulle innebära rent ekonomiskt med en incident och i värsta fall skulle följden också kunna bli personskador, säger Peter Wahlund, fastighets- och avdelningsansvarig på Habia Teknofluor.

Viktigt att åtgärda fel

Fredrik Norell på Termografikompetens är den certifierade termograför som Habia Teknofluor anlitar. Han berättar att det tar en heldag att termografera de hundratals elskåp som finns i fabriken.

– Det är ganska representativt för de jobb jag gör men ibland är anläggningarna betydligt större – en Finlandsfärja tar till exempel tre dagar att gå igenom och för stora industrier kan det handla om en hel vecka. Trenden går mot att mindre anläggningar också börjar termograferas, eftersom kunskapen om metoden och tillgängligheten på kompetent personal ökar, säger Fredrik Norell.

Oavsett anläggning är grunden i hans arbete detsamma: att med hjälp av en avancerad värmekamera mäta temperaturdifferenser i de elektriska installationerna för att upptäcka varmgångar och andra typer av fel. Under en dags termografering är det vanligt att han hittar någonstans mellan fem och 15 avvikelser av varierande grad.

– Vissa fel kan vara mycket allvarliga och behöver åtgärdas omgående eftersom risken för brand är överhängande. Andra avvikelser är mindre och det kan dröja upp till ett par år innan de får konsekvenser, men faktorer som till exempel vibrationer, fukt och smuts kan göra att det går fortare. Ibland kan man också hitta fel i helt nya anläggningar på grund av för dålig åtdragning, säger Fredrik Norell och fortsätter:

– Det man kan vara säker på är att ett fel, när det väl har börjat utvecklas, inte kommer att gå över av sig själv. Det är inte frågan om utan när det kommer att börja brinna. Därför är det viktigt att termografera elanläggningen regelbundet och åtgärda de fel som upptäcks.

Krav från försäkringsbolag

I enlighet med Brandskyddsföreningens norm dokumenterar Fredrik Norell varje utfört termograferingsuppdrag i en rapport till beställaren. Rapporten innehåller bland annat detaljerad information om felen som har upptäckts och en gradering av hur allvarlig varje avvikelse är.

– När Fredrik har varit här vidarebefordrar jag omedelbart rapporten till våra elektriker, som går igenom avvikelserna och åtgärdar dem efter hand. Senast upptäckte han ett allvarligt fel och det åtgärdade vi redan samma dag, berättar Peter Wahlund.

En av anledningarna till att Habia Teknofluor väljer att anlita en certifierad termograför är, förutom att de själva saknar kompetensen, krav från deras ägare – den USA-baserade koncernen United Flexible.

– Amerikanskägda företag med amerikanska försäkringsbolag har ofta högre krav på sig än andra företag i Sverige. Detsamma kan också, enligt min erfarenhet, gälla danskägda företag. Men generellt ställs inte krav på svenska företag eller fastighetsägare att anlita en certifierad termograför, säger Fredrik Norell.

Han hoppas att revideringen av Brandskyddsföreningens norm Termograför elanläggning ska bidra dels till ökad kunskap om fördelarna med eltermografi, dels till att fler certifierar sig mot normen.

– Enligt mig borde det vara en självklarhet för alla elinstallationsföretag att ha minst en certifierad termograför, och en självklarhet för både företag och privatpersoner att anlita dem. Det skulle öka säkerheten i Sveriges byggnader, säger Fredrik Norell.

Termografering-avslöjar-dolda-brandrisker-Peter.png
    Peter Wahlund
Termografering-avslöjar-dolda-brandrisker-Fredrik.png
     Fredrik Norell

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-02-19

Se även