/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Stora översvämningar i flera delar av landet

Stora översvämningar i flera delar av landet

Foto: Shutterstock

I augusti drabbades Sverige av stora översvämningar till följd av kraftiga skyfall. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, RVR, arbetade då med över 500 parallella vattenskador.

RVR:s fokus under det akuta krisläget var främst att inventera skadeutbredningen och prioritera tillgängliga resurser för att bistå med åtgärder där mest värden kunde räddas. Man stöttade också de skadedrabbade.

Som enskild fastighetsägare har man ett stort ansvar att förbereda sig för och hantera olyckor. RVR och SOS Alarm tog därför fram information och råd till drabbade om vad man själv kan göra för att minska skador på fastigheter och annan egendom som drabbats, eller hotades att drabbas, av vattenskador på grund av skyfall. Läs mer i faktabladet ”Råd vid vattenskador efter skyfall”.

– Klimatförändringarna gör att vi kommer att behöva hantera den här typen av händelser allt oftare framöver, säger Jesper Boqvist, aärsområdesansvarig och operativ chef för RVR.

Restvärderäddning

Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-09-27