/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Shoppingparadiset som ställer höga krav på brandsäkerhet

Shoppingparadiset som ställer höga krav på brandsäkerhet

Gekås Ullared och en bild på  Boris Carlsson

Tusentals besökare varje dag ställer höga krav på Gekås brandskyddsarbete. –Varuhuset är en enda stor brandcell på 40 000 kvadratmeter där det får vistas totalt 7 500 personer samtidigt. Det kräver en organisation på plats som klarar allt från brand till andra stora händelser, säger Boris Carlsson, säkerhetschef på Gekås Ullared.

Vad innebär ditt jobb som säkerhetschef?

– Jag ansvarar för själva säkerhetsavdelningen och säkerhetsorganisationen. Vi köper också in en del tjänster från vaktbolag. En stor del handlar om att leva upp till olika myndighetskrav med tanke på det antal besökare som passerar här varje dag. Jag har tidigare arbetat 20 år inom räddningstjänsten, både som brandmästare och deltidsbrandman och har förstås stor nytta av all utbildning och de erfarenheterna även nu.

Vilka utmaningar finns det hos er?

– Den största utmaningen är att hantera alla besökare. I juli månad kommer det i snitt 20 000 personer varje dag. Varuhuset är en enda stor brandcell på 40 000 kvadratmeter där det får vistas totalt 7 500 personer i taget, sedan måste vi låsa entrén. Det kräver en organisation på plats som klarar allt från utrymning vid till exempel brand till andra stora händelser. Vi är en liten ort som dessutom har dålig beredskap eftersom det är svårt att rekrytera deltidsbrandmän. Vi vet att det tar en halvtimme innan räddningsstyrkorna når fram.

Hur ser brandskyddsarbetet ut i dag?

– Vi har en egen driftorganisation med anläggningsskötare som har hand om allt byggnadstekniskt brandskydd från automatiskt brandlarm till sprinkler. När det gäller själva brandskyddsorganisationen så har vi avtal även med vaktbolag. Sedan ska förstås all personal veta vad de ska göra vid en utrymning. Vi har brandskyddsutbildningar varje år som räddningstjänsten sköter. Vi har också varit med och startat upp IVPR (I Väntan På Räddningstjänst) tillsammans med vaktbolaget. Våra väktare har tillgång till Rakel, läsplattor och utalarmering i bilen och kan åka på händelser och göra snabba insatser i orten Ullared.

Har du haft någon kontakt med Brandskyddsföreningen?

– Det är många hos oss som går eller har gått utbildningen Heta Arbeten och eftersom vi säljer mycket brandfarlig vätska har vi även personer som gått Brandfarliga varor – föreståndare.

Text: Karin Wandrell
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-09-17

Se även