/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så räddades restvärden hos Polarbröd

Så räddades restvärden hos Polarbröd

En bränd brödbit och grafik över var i Polarbröds fabrik som branden startade samt den delen av fabriken som inte förstördes av branden
Foto: Lars Danielsson, Grafik: Anders Humlebo, TT

Storbranden på Polarbröd i Älvsbyn resulterade i att fabriksbyggnaden totalförstördes. Men parallellt med det omfattande släckningsarbetet inleddes också restvärderäddningen, som ledde till såväl ekonomisk som miljömässig nytta.

Det var på söndagskvällen den 23 augusti i år som automatlarmet utlöstes på Polarbröds bageri i Älvsbyn. Enligt företagets interna utredning startade branden med att en deg fattade eld i ugnen och sedan transporterades vidare till den 50 meter långa svalbanan av plast. Branden spred sig snabbt till taket och under natten arbetade flera räddningsstyrkor intensivt för att bekämpa lågorna. Men tidigt på måndagsmorgonen konstaterades att fabriksbyggnaden inte gick att rädda, vilket innebar att drygt 200 personer inte hade något arbete att gå till.

– Det här är en katastrof för ägarna, de anställda och kommunen. Det är stora personliga tragedier, men vi är tacksamma för att ingen kommit till skada fysiskt, sa Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyn, i ett uttalande på måndagen.

Släckningsarbetet fortsatte under måndagen och då kallades även restvärdeledare från Brandskyddsföreningen Restvärderäddning till platsen.

Branden-hos-Polarbröd-i-Älvsbyn-Händelseförloppet.png
Händelseförloppet – Branden hos Polarbröd i Älvsbyn. Källor: Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, Piteå Kommun, Polarbröd, SVT Norrbotten. Grafik: Anders Humlebo, TT

Klicka på bilden för att förstora den

Obruten skadehanteringskedja

Nästan hela den svenska försäkringsmarknaden, men även myndigheter och enskilda företag, har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning. Avtalet innebär att räddningstjänsten utför akut räddning och att en restvärdeledare vid behov larmas till platsen. På så sätt minimeras det glapp som uppstår mellan skada och återställning, och som kan få stora kostnader som följd. Syftet är att drabbade ska kunna återgå till vardagen så snabbt som möjligt, till exempel genom att få igång företagets produktion igen efter en brand.

– Ju tidigare vi larmas och kan etablera en kontakt med alla inblandade aktörer, desto lättare har vi att hålla ihop skadehanteringskedjan. Förutom att koordinera sanering och andra restvärderäddande åtgärder, kan vi kan också avlasta räddningstjänsten genom att ansvara för kontakten med drabbade och svara på deras frågor. Vi är med vid räddningsledningens möten och kan vidarebefordra information därifrån, så att de drabbade får faktabaserad information, säger restvärdeledaren Peter Markstedt.

Flera olika åtgärder

Lars-Ingvar Lampa var första restvärdeledare på plats i Älvsbyn, morgonen efter att branden startat hos Polarbröd.

– När jag kom körandes från Luleå såg jag att det var ett stort rökmoln över hela Älvsbyn, minns han. Det gick inte att komma fram till fabriken eftersom de hade spärrat av ett område på 1 000 meter runt om platsen. Men en styrkeledare berättade för mig att det fanns andra drabbade företag som hyrde lokaler på området, så det första jag gjorde var att ta kontakt med dem och deras försäkringsbolag.

Senare under dagen fick representanter från företagen komma in i sina lokaler i sidobyggnaden – där Polarbröds koncernkontor och mekaniska verkstad också finns – för att hämta värdefulla föremål. Vid det laget hade Peter Markstedt också kommit till platsen, sedan Lars-Ingvar Lampa konstaterat att skadebilden var omfattande och att ytterligare en restvärdeledare behövs. De såg till att sidobyggnaden fick in ström och joniseringsaggregat, och redan på onsdagen kunde verksamheten i lokalerna starta igen.

– Det var naturligtvis till stor nytta för företagen. Vi tog också hand om läckage från produktcisterner som drabbats av branden, och satte in åtgärder för att förebygga sanitära olägenheter och minska rökspridningen i området. Så här i efterhand kan jag konstatera att vi skapade både ekonomisk och miljömässig nytta. Insatsen visar hur viktigt restvärdearbetet är, också vid en brand som leder till stor totalskada, säger Peter Markstedt.

Försäkringsbolagets förlängda arm

Restvärdeledarna från Brandskyddsföreningen Restvärderäddning gav löpande lägesrapporter och skickade bilder till berörda försäkringsbolag och drabbade företag. Däribland Länsförsäkringar Norrbotten som är Polarbröds försäkringsgivare.

– Restvärdeledarna fungerade som vår förlängda arm ute på plats. De gjorde ett fantastiskt jobb gällande problemlösning och handlingskraftiga insatser för att rädda värden och få igång väsentliga funktioner, säger John Rosendahl, skadesamordnare på Länsförsäkringar Norrbotten.

För att restvärderäddningen efter en brand eller olycka ska bli så bra som möjligt är framför allt två saker viktiga för dem som försäkringsbolag, berättar han.

– Insatserna som görs ska dels skapa trygghet och förtroende hos den branddrabbade kunden, dels vara skadebegränsande med tanke på både egendoms- och verksamhetsförsäkring.

Då Polarbrödsbranden är ett pågående försäkringsärende kan John Rosendahl inte diskutera i detalj vad som händer just nu.

– Men generellt kan sägas att det pågår röjning av skadeplatsen och att brandorsaksutredningar sannolikt är i sin slutfas. Dessutom har Polarbröd fattat beslut om att uppförande av ett nytt bageri ska ske i Älvsbyn, säger han.

Förutom utredningar av försäkringsbolag och räddningstjänst genomför även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en utredning av branden hos Polarbröd för att se vilka lärdomar man kan dra nationellt.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2020
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-12-07

Se även