/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Så hanterade bostadsbolaget översvämningarna

Så hanterade bostadsbolaget översvämningarna

Ett lägenhetshus fotat genom en regnig fönsterruta och en bild på Peter Levin
På morgonen den 18 augusti 2021 tog Gävles kommunala bostadsbolag Gavlegårdarna emot 800 samtal från hyresgäster som drabbats av det kraftiga skyfallet, berättar Peter Levin, chef för verksamhetsstöd och tillförordnad kommunikationschef på Gavlegårdarna. Foto: Shutterstock

Förra sommaren hamnade delar av Gävle under vatten efter ett extremt skyfall och hos bostadsbolaget Gavlegårdarna pågår fortfarande arbete med att återställa de lägenheter som förstördes. När Brandkonferensen 2022 anordnas i Gävle är skyfallet ett av ämnena på agendan.

I maj anordnas Brandkonferensen 2022 i Gävle. På programmet står bland annat en jämförelse och viktiga lärdomar från snöovädret i Gävle 1998, skyfallen i Gävle 2021 och aktuella erfarenheter från liknande händelser i andra länder.

Förra årets skyfall drabbade Gävle natten mellan den 17 och 18 augusti, då himlen öppnade sig över staden. På morgonen hade det kommit 133 millimeter regn. Den typen av extrema skyfall är ovanliga men konsekvenserna blir stora. För Gavlegårdarna, Gävles kommunala bostadsbolag med 14 500 lägenheter, resulterade skyfallet bland annat i översvämmade lägenheter, förråd, hisschakt och tvättstugor.

– Vi har två beredskapsgrupper som är ute nattetid och ett vaktbolag som ronderar våra bostadsområden. Vid halv ett på natten kom den första signalen om att vatten hade börjat tränga in i våra hyreshus och under morgonen tog vi emot 800 samtal från hyresgäster, berättar Peter Levin, chef för verksamhetsstöd och tillförordnad kommunikationschef på Gavlegårdarna.

Gavlegårdarna aktiverade redan under morgonen sin krisledningsgrupp. Snabbt gjordes en lägesbedömning och sedan var arbetet i gång. Fokus under det första dygnet var att förse hyresgäster med nödvändig information och de uppmanades att ta kontakt med sitt försäkringsbolag och att inte gå ner i vattenfyllda utrymmen. En annan prioritet var att se till att ingen blev allvarligt skadad eller riskerade att dö på grund av översvämningarna.

– Det visade sig till exempel att en av våra hyresgäster har en lungsjukdom som gör att hon är beroende av en syrgasapparat, men då det var strömavbrott gick den på reservbatteri med begränsad livslängd. Vi larmade räddningstjänsten som ryckte ut, men det blev en kamp mot klockan.

Värdefull hjälp från restvärdeledare

Räddningstjänsten hade 1 200 anmälda tillbud under första dygnet och var tvungna att prioritera människors liv och hälsa. Under normala omständigheter kan ett bostadsbolag som Gavlegårdarna få hjälp av Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, RVR, men i det här fallet var de tre restvärdeledare som jobbade i Gävle tvungna att prioritera samhällsviktiga funktioner.

– Det har vi full förståelse för. Och de gör verkligen skillnad. Vi hade en svårsläckt brand i ett av våra bostadshus i höstas och då fick vi hjälp av restvärdeledare. De informerade löpande om räddningsinsatsen och fungerade som länken mellan försäkringsbolagen och hyresgästerna, säger Peter Levin, och fortsätter:

– Restvärdeledarna hjälpte till med organiserandet av en samlingsplats dit försäkringsbolagen kunde skicka representanter och gav oss information så att vi visste vad vi skulle planera för. I efterspelet till räddningsinsatsen deltog restvärdesledarna i arbetet med att få ut lösöret från lägenheterna. Den hjälpen var väldigt värdefull.

Har ökat medvetenheten

Under de första dygnen efter översvämningen jobbade Gavlegårdarnas personal både dag och natt för att få i gång driften av bostadshusen. Ett omfattande arbete lades ner på att få i gång husens undercentraler för el, värme, vatten och ventilation. Många hisschakt hade översvämmats, vilket gjorde att hissarna inte fungerade. När vattnet sjunkit undan besiktigades lägenheterna och rapporter och foton skickades in till försäkringsbolagen. Gavlegårdarna beställde även containrar där hyresgästerna kunde slänga vattenskadade möbler och tillhörigheter. Totalt anmäldes över 700 vattenskador där 174 fanns i lägenheter och över 200 fanns i källare. 59 hyresgäster fick lämna sina hem då de inte ansågs beboeliga.

– Strax innan jul kunde de första hyresgästerna flytta tillbaka till sina nyrenoverade lägenheter men arbetet med att torka ur och renovera pågår fortfarande. Först framåt försommaren räknar vi med att alla hyresgäster är tillbaka i sina hem, säger Peter Levin.

Vad kan man då lära av en extrem väderhändelse som denna?

– Det sägs att extrema väderhändelser kommer att bli vanligare på grund av klimatförändringarna. Jag tror att medvetenheten har ökat, inte bara här i Gävle, utan även hos andra kommuner och bostadsbolag. Vi behöver anpassa våra städer för att bättre klara översvämningar, även om skyfall av den här digniteten tack och lov inte förekommer så ofta.

Text: Jacqueline Fahlander
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-04-25

Se även