/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Rekommendationer ger en samsyn

Rekommendationer ger en samsyn

Kossor på en solig äng
Foto: Shutterstock

Vid ett nybygge på en gård i Värmland samarbetade länsstyrelsen, räddningstjänsten, försäkringsbolaget och lantbrukaren för att hitta en så brandsäker lösning som möjligt – naturligtvis med utgångspunkt i rekommendationerna från Lantbrukets brandskyddskommitté.

Rekommendationerna från Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, ligger till grund för ändamålsenliga brandskyddsbestämmelser. Dessa utgör en branschpraxis, som är vägledande vid besiktning, rådgivning och projektering. Exempelvis används rekommendationerna av länsstyrelsens handläggare vid så kallad förprövning av djurstallar. Förprövning innebär att länsstyrelsen granskar den planerade byggnationen för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning. Man granskar bland annat mått och utrymmen, anordningar för utfodringar och dricksvatten, klimatreglering, dagsljusinsläpp, smittskydd och brandskydd.

Elisabeth Schönberg handlägger förprövningar på Länsstyrelsen Värmland och är en av de som använder LBK:s rekommendationer i sitt arbete.

– Rekommendationerna är grundläggande för oss när vi granskar brandskyddet i ett planerat djurstall. Vi kan också kontakta LBK om vi har specifika frågeställningar, så samarbetet med dem är mycket värdefullt, säger hon.

Inför de nya uppdateringarna av rekommendationerna höll LBK digitala informationsträ¢ar för länsstyrelser runt om i landet.

– Det var väldigt bra att få ändringarna presenterade och möjlighet att få ställa frågor. Eftersom många av oss handläggare arbetar med fler områden än brandskydd är det skönt att ha stöd från experter, säger Elisabeth Schönberg.

Samarbete gav resultat

I höstas fick Elisabeth Schönberg in en ansökan om förprövning från en lantbrukare som planerade att bygga ett nytt djurstall. För att få expertsynpunkter på brandskyddet kontaktade hon LBK.

– Det handlade om en stor gård med många byggnader och lantbrukaren ville bygga ihop det nya stallet med ett befintligt stort stall. LBK menade att gården behövde brandsektioneras så att vissa djur kan stå kvar medan en annan byggnad brinner, och de gav bra råd kring vad vi skulle tänka på gällande rökspridningsrisken och eventuella närliggande foderförråd och maskinhallar, säger Elisabeth Schönberg.

LBK föreslog också att hon skulle ta kontakt med räddningstjänsten och aktuellt försäkringsbolag för att ha ett samråd, vilket hon gjorde. De tre aktörerna och lantbrukaren träffades för att titta på ritningarna tillsammans och diskutera frågan. För att förbättra brandskyddet var ett förslag att bygga stallet helt i obrännbart material, som exempelvis plåt, men det ville inte lantbrukaren.

– Vi fick diskutera oss fram till en lösning som alla kunde enas om. Den lösningen blev att byggnaden skulle byggas 30 meter från den ursprungligen tänkta platsen och därmed inte byggas ihop med en befintlig byggnad, berättar Elisabeth Schönberg.

Nackdelen som lantbrukaren först såg var att det skulle försvåra djurhållningen, men det löstes genom att man satte upp lösa grindar mellan stallen för att kunna fösa djuren där.

– Det var väldigt nyttigt att få både räddningstjänstens, försäkringsbolagets och lantbrukarens perspektiv på frågan. Framför allt kändes det bra att vi kunde gå ihop och hitta en lösning som inte blev alltför kostsam för lantbrukaren, men som förbättrade brandskyddet avsevärt, säger Elisabeth Schönberg.

Planerar tillsyn av lantbruk

Det var Räddningstjänsten Karlstadsregionen som var inblandade i ärendet och brandingenjör Björn Johansson berättar att de nu planerar en tillsyn av framför allt större lantbruk. Detta sedan det har varit många lantbruksbränder i regionen under det senaste året.

– Tyvärr märks det på brandorsakerna att lantbrukare är en grupp som generellt sett har ont om både tid och pengar. De kan till exempel ta fram egenbyggda lösningar för att driva torkanläggningar – lösningar som inte alltid är helt genomtänkta ur ett brandskyddsperspektiv, säger han och fortsätter:

– Det finns många brandrisker på ett lantbruk och en brand kan både innebära lidande för djuren och att stora värden går upp i rök. Därför är det viktigt att de prioriterar brandskyddet och vi ser att vår tillsyn kan fylla en väldigt viktig funktion.

Just nu håller Björn Johansson på att förbereda tillsynen och i det arbetet ingår att sätta sig in i LBK:s rekommendationer.

– LBK-pärmen är väldigt pedagogisk och eftersom den lyfter risker och områden som är specifika för lantbruk blir den ett väldigt bra verktyg för oss, säger Björn Johansson.

Rekommendationer-ger-en-samsyn-Björn.png
  Björn Johansson

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-04-29

Se även