/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Nya Heta Arbeten-instruktörer får grundkurs

Nya instruktörer Heta Arbeten® får grundkurs

Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Heta Arbeten har genomgått en större uppdatering inför nästa certifieringsperiod. En av de stora nyheterna är att nya instruktörer genomgår en dags grundutbildning. Under hösten var det premiär för kursen.

I början av september samlades 20 del­tagare i Brandskyddsföreningens lokaler i Liljeholmen, Stockholm, för att gå den nya kursen: Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®. Inför den nya certifieringsperioden som börjar 2020 måste alla som inte tidigare har jobbat som instruktörer för Heta Arbeten gå en extra dag för att lära sig några av grunderna angående skadepreventionskonceptet. Tidigare har utbildningen varit lika för alla instruktörer vilket i vissa fall inneburit varierande förkunskaper bland de med­verkande.

– Utbildningens syfte är att förbereda och stärka deltagarna i rollen som instruktör. Tanken är att vi tillsammans ska jobba för att bli bättre rustade att hålla behörighetsutbildningen Heta Arbeten, säger Nicklas Larsson som är huvudinstruktör och har varit med och utvecklat utbildningen.

Instruktörsutbildningarna ges på många olika orter runt om i landet men grundutbildningen ges i dagsläget bara i Stockholm, något som gjorde att många reste långt för att kunna vara med vid första kurstill­fället. Kim Karlsson Sundström jobbar som brandman hos SSAB i Luleå och tanken är att hon, tillsammans med en kollega, ska utbilda hetarbetare från och med nästa år.

– Jag tror absolut att den här dagen behövs. Det känns bra att vi får lära oss grunderna innan vi ger oss på steg två och ska gå tillsammans med de som har större erfarenhet, säger hon.

Kursdagen började med en genomgång av bakgrunden till Heta Arbeten och hur utvecklingen sett ut sedan starten 1990. Alla hade dessutom läst instuderingsmaterial inför utbildningen för att lära sig mer om vad som förväntas av en instruktör eller arrangör. Strax innan lunch flyttades fokus till riskhantering och huvudinstruktören Fredrik Jansson tryckte hårt på riskbedömning med 3M-metoden (metod, material och miljö).

– Jag tycker att plan A alltid ska vara att undvika brandfarliga heta arbeten. Det handlar om att hitta den metod som är mest lämplig för arbetet. I dag finns det mängder av bra verktyg som gör att du inte behöver syssla med brandfarliga heta arbeten, säger Fredrik Jansson.

Intressanta presentatörer

Att vara instruktör handlar om mer än att bara ha rätt kunskaper. Till exempel är det viktigt att presentera så att andra kan lära sig och ta till sig informationen. Något alla deltagare fick träna på när de inför gruppen skulle hålla en presentation på valfritt ämne. Innehållet skiftade från biodling, skärmtid och fotbolls-VM 1994 till frågor närmare räddningstjänstområdet.

– Vi vet att det tidigare har funnits personer som har blivit hitskickade av sina arbetsgivare trots att de saknar intresse eller vilja att bli instruktörer. De mår inte bra av att tala inför en grupp. Vi vill ha personer som vill vara instruktörer. Tanken med den här övningen är att vi ska komma med positiv feedback till varandra, säger Nicklas Larsson.

Uppskattad utbildningsdag

Av de som var med under första kursen var alla, om inte bekväma, så i alla fall proffsiga på scenen och deras presentationer impo­nerade på båda huvudinstruktörerna. Kursen avslutades med ett certifieringstest och efteråt verkade alla vara nöjda.

– Jag tycker att det var över förväntan. Jag är ny på området och gick in med ett öppet sinne. Nu känner jag mig mer förberedd, ­säger Torgny Sundkvist, deltidsbrandman som också är ansvarig för de kommunala idrottsanläggningarna i Hällefors.

Fredrik Lennmark, styrkeledare på räddningstjänsten i Mariefred, instämmer:

– Jag tror verkligen att den här dagen behövs. Deltagarna som kommer att vara med vid nästa steg har hållit i utbildningen i flera år, så vi andra behöver nog en dags förberedelse, säger han.

Huvudinstruktörerna fick också beröm för sin insats.

– Instruktörerna var väldigt bra. De hade en bra inställning och energi, säger Benjamin Nilsson, brandman på Höglandets räddningstjänstförbund.

Eftersom det var premiär för utbildningen upptäckte huvudinstruktörerna en del mindre saker som de vill förbättra till nästa gång, men överlag var det en nöjd duo som packade ihop för att resa till Göteborg och nästa del i utbildningen.

– Vi är nöjda. Det var en rolig dag och vi hoppas att det här är en utbildning som kommer att uppskattas, säger Fredrik Jansson.

Text: Rickard Lindholm
Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-11-12

Se även