/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Ny teknik i fokus på Skadeplats

Ny teknik i fokus på Skadeplats

En kvinna som har på sig VR-glasögon och en bild på en elbil som laddas
Foto: iStock, Shutterstock

I höst är det dags för Sveriges operativa räddningstjänstpersonal att träffas igen på konferensen Skadeplats. På årets program står allt ifrån modern teknik som VR och AR, till fartygsbränder och explosioner.

De senaste två åren har Skadeplats fått ställas in på grund av coronapandemin och dess restriktioner. Men i år anordnas återigen konferensen, som är Sveriges största mötesplats för personer som arbetar på skadeplats, och precis som 2019 är den förlagd till Uppsala. Nytt för i år är att konferensen är två dagar och att man enbart kommer att hålla till på övningsfältet, jämfört med tidigare år då man har varit i traditionella konferenslokaler under två dagar och på övningsfältet en dag.

– Programgruppen ser fram emot att få förverkliga de tankar vi arbetat med en längre tid och att få träffa alla i Uppsala. Vår utökade satsning på övningsfältet ger oss möjligheten att belysa utmaningar och lösningar genom att kombinera teori och praktik, säger Emmy Örtlund, projektledare på Brandskyddsföreningen.

Skadeplats arrangeras av Brandskyddsföreningen tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl, SBB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och årets värdkommun Uppsala brandförsvar.

Full aktivitet på fältet

Under de två dagarna på övningsfältet blir det en blandning av föreläsningar och praktiska förevisningar. Flera aktiviteter kommer att pågå parallellt, berättar Moa Hummelgård som är programansvarig för Skadeplats 2022.

– Nu kan besökarna själva välja att delta i de aktiviteter som de är mest intresserade av, eller utifrån ansvarsområden de har i sitt jobb. Om du till exempel arbetar på en räddningstjänst och är ansvarig för brand i byggnad, kan du fokusera på de föreläsningar och förevisningar som är relaterade till ämnet och välja bort annat. Tanken är att det ska finnas något – eller snarare mycket – intressant för alla, säger Moa Hummelgård.

Utställningen är en viktig del av Skadeplats och när konferensen anordnades 2019 kunde deltagarna ta del av upp till 60 utställares produkter och tjänster.

– Med vår utökade satsning på övningsfältet blir också utställningen en naturlig del i programmet. Utställarna är på plats hela dagarna så att deltagarna kan prata med dem och titta på deras produkter och tjänster. Utställarna har också möjlighet att ha praktiska förevisningar på övningsfältet.

Särskild yta för VR och AR

Ny teknik som VR, virtual reality, och AR, augmented reality, har fått stort genomslag de senaste åren – också inom blåljusverksamhet. I en datorsimulerad verklighet kan man till exempel öva komplexa räddningsinsatser och det enda som behövs är tekniken, man behöver därmed inte lägga resurser på att skapa scenarier rent fysiskt.

– Det finns ett stort intresse för ny teknik och på Skadeplats kommer vi att ha en särskild yta för aktörer inom VR och AR, så att deltagarna får möjlighet att själva prova, känna och klämma på utställarnas produkter, säger Moa Hummelgård.

Men det är inte den enda nya tekniken som får särskilt fokus på Skadeplats 2022. Under såväl föreläsningar som förevisningar kommer man att ta upp energilagring och de utmaningar som finns med bränder i till exempel batterier, elfordon och vätgasfordon.

– Apropå nya fordon kommer vi också att ha en förevisning av losstagning vid trafikolyckor med moderna personbilar. De är ofta konstruerade på andra sätt än äldre bilar och kan bete sig annorlunda när de krockas, vilket göra att räddningstjänstens vanliga verktyg och metoder för losstagning inte alltid är effektiva, berättar Moa Hummelgård.

Viktiga erfarenhetsutbyten

Som vanligt är erfarenhetsåterkopplingar från händelser en viktig del av Skadeplats och på årets konferens tar man bland annat upp explosionen i ett flerfamiljshus i Göteborg hösten 2021 och vinterns svårsläckta fartygsbrand utanför Göteborg.

– Nätverkandet och erfarenhetsutbytet med kollegor runt om i landet är också en av de största fördelarna med Skadeplats. Det här är det tillfälle under året då vi alla kommer samman och kan ta del av varandras utmaningar och goda exempel, säger Moa Hummelgård, och tillägger:

– Samtidigt får du en samlad genomgång av kunskapsläget inom relevanta områden, kunskap som du tar med dig hem och kan förmedla vidare ut i den egna organisationen. Det är en unik möjlighet och det känns fantastiskt att vi återigen kan samlas.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 3, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-06-21

Se även