Skadeplats

Den 22–23 september välkomnar vi återigen Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Uppsala!

Planeringsarbetet är i full gång och vi kan garantera att det blir många bra föreläsningar, förevisningar samt prova på aktiviteter.

Vi öppnar anmälan 23 april för deltagare och utställare.

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etc.

Arrangörer: Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Uppsala brandförsvar samt Brandskyddsföreningen.

Hämtar tillfällen