Skadeplats

Vi välkomnar återigen Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Skadeplats 2021 i Uppsala.

Mer information om konferensen och program kommer att publiceras här i höst. 

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etcetera.

Brandskyddsföreningen arrangerar Skadeplats tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Hämtar tillfällen