Skadeplats

Skadeplats är Sveriges största mötesplats för operativ räddningstjänstpersonal.

Uppdatering: Vi måste tyvärr ställa in Skadeplats i september. På grund av rådande läge bedömer vi att vi inte kan samla deltagare i september och genomföra Skadeplats på det sätt som vi önskar. Skadeplats handlar om att nätverka, umgås, utbyta erfarenheter samt ta del av olika prova-på-aktiviteter.

Vi ser över möjligheten att arrangera Skadeplats senare i höst/vinter.
 

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etcetera.

Brandskyddsföreningen arrangerar Skadeplats tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Hämtar tillfällen