Skadeplats

Vi välkomnar återigen Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Skadeplats 2021 i Uppsala.

På grund av smittspridningen av covid-19 flyttas årets Skadeplats, 22-23 september, till 22-23 september 2021.

Det är ett tråkigt beslut men under rådande omständigheter kan vi inte samla människor till en konferens. Skadeplats flyttas därför ett år framåt i tiden till september 2021.

Vi ser framemot att välkomna Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Skadeplats i Uppsala 2021.

Mer information om konferensen och program kommer att publiceras här i höst. 

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etcetera.

Brandskyddsföreningen arrangerar Skadeplats tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Hämtar tillfällen