Skadeplats

Tack till alla som besökte Skadeplats 2019! Nu laddar vi om inför 2020. Mer information om datum och program kommer framöver.

Tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar arrangerar Brandskyddsföreningen konferensen Skadeplats.

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etc.

Hämtar tillfällen