Skadeplats

Den 21–22 september 2022 välkomnar vi Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till Skadeplats i Uppsala.

Skadeplats arrangeras av Brandskyddsföreningen, tillsammans med Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Uppsala brandförsvar.

Skadeplats är Sveriges största mötesplats för operativ räddningstjänstpersonal. Konferensen är en möjlighet för dig att bredda ditt nätverk, träffa utställare, lyssna till erfarenheter från inträffade händelser samt ta del av nyheter och utveckling kring räddningstjänstens arbete på skadeplats.

Nytt för i år är bland annat att konferensen är två dagar i stället för tre med en utökad satsning på övningsfältet där vi kommer att hålla till under båda dagarna.

– Programgruppen ser fram emot att få förverkliga och genomföra de tankar vi arbetat på sen en längre tid tillbaka och inte minst att få träffa alla i Uppsala. Det finns fortfarande möjlighet komma med idéer till programmet, säger Emmy Örtlund, projektledare på Brandskyddsföreningen.

Skicka dina idéer till emmy.ortlund@brandskyddsforeningen.se.

Vi kommer att öppna anmälan för utställare den 20 oktober och för deltagare den 1 december.

Skadeplats riktar sig till

Operativ räddningstjänstpersonal som arbetar på skadeplats. Vi välkomnar även övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, myndighetspersonal, länsstyrelser etcetera.

Tid och plats

21–22 september 2022
Viktoria Hotell & Konferens (övningsfältet), Almungevägen 33 i Uppsala.

Hämtar tillfällen