/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Ny handbok i hållbart brandskydd

Ny handbok i hållbart brandskydd

En byggarbetsplats med lyftkranar och en bild på Lisa Björk

Genom att göra medvetna val går det att minska miljöpåverkan betydligt. Handboken ”Hållbart brandskydd” ger konkreta exempel på hur du kan gå tillväga.

Klimatförändringarna har gjort miljön till en av samhällets viktigaste och mest uppmärksammade frågor. Inom de flesta branscher och områden har man under många år försökt hitta produkter, lösningar och verktyg som bidrar till en mer hållbar värld – men det gäller inte riktigt inom brandskyddsområdet.

– Bygg- och fastighetsbranschen har länge fokuserat på hållbarhet, men det diskuteras sällan hur bränder och brandskydd påverkar den långsiktiga utvecklingen. Brandskyddet tycks ha haft ett slags frikort på grund av alla lagar och regler som finns på området. I stället borde brandsäkerhetsfrågor integreras i hållbarhetsarbetet, exempelvis genom att låta brandsak­kunniga bidra i frågorna tidigt i byggprocessen, säger Lisa Björk, brandingenjör hos Brandskyddsföreningen.

Det är först de senaste två–tre åren som frågan om hållbart brandskydd har kommit upp på tapeten. Våren 2017 samlade Brandskyddsföreningen representanter från ett antal aktörer i branschen till en workshop kring hållbart byggande och brandsäkerhet.

Första handboken i ämnet

Ytter­ligare ett steg i utvecklingen mot en mer hållbar bransch togs förra året, när teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren lanserade handboken ”Hållbart brandskydd”. Boken är den allra första i sitt slag.

– Om vi ska nå klimatmålen måste alla vara med och bidra, även brandskyddsområdet. Både bränder och brandskydd har stor påverkan på miljön och det finns möjlighet att förändra saker redan här och nu. Genom medvetna val kan vi minska miljöpåverkan – och med den här boken vill vi visa hur, säger Nils Olsson, brandingenjör på Bengt Dahlgren.

Nils Olsson har tagit fram handboken tillsammans med Therese Göras och flera andra av Bengt Dahlgrens specialister. Under ett års tid gjorde de research och utredningar för att hitta modeller och beräkningar som jämför olika brandskyddsutformningars klimatpåverkan.

– Vi har märkt att branschen är väldigt positiv till att börja jobba med hållbart brandskydd. Sam­tidigt är det ett helt nytt tankesätt för många och de kan vara lite trevande till att börja ställa om. Därför har vi försökt vara lösningsorienterade i handboken, vi visar på konkreta exempel och fokuserar på situationer där det är möjligt att göra hållbara val. Informationen och beräkningsmodellerna är också direkt applicerbara i verkliga projekt så att man så snart som möjligt ska kunna börja jobba med hållbart brandskydd, säger Nils Olsson.

Många möjligheter till hållbara val

Det finns många situationer där det är möjligt att minska miljöpåverkan inom brandskyddsområdet, berättar Nils Olsson. ”Hållbart brandskydd” berör allt från projekteringsarbetet och hur man kan bygga flexibla byggnader som inte behöver byggas om vid nya brandskyddsförutsättningar till hanteringen av brandrisker som uppstår med nya hållbara byggnadsutformningar som solcellsanläggningar, laddstationer och gröna fasader.

– Vi jämför också olika material för att se vilka som ger lägsta möjliga klimatpåverkan, går igenom innehållet av miljöfarliga ämnen i ett stort antal brandskyddsprodukter och visar på möjligheten att förstärka befintliga brandskyddsinstallationer i stället för att bygga nya. Här finns också intressanta beräkningar för frivilliga säkerhets­höjande åtgärder, berättar Nils Olsson.

Handboken fokuserar främst på ekologisk hållbarhet, men vissa exempel berör även de två andra dimensioner som förknippas med hållbar utveckling: ekonomisk respektive social hållbarhet. I ett exempel rörande frivilliga säkerhetshöjande åtgärder har författarna tittat på nyttan av att införa extra sprinklersystem, extra brandcellsgränser och brandskydd av takfoten på en enplansskola.

– Samtliga tre åtgärder reducerade miljöpåverkan, eftersom brandrisken är så pass hög i en skola och konsekvenserna av en brand ger stor miljöpåverkan. Vi kom dessutom fram till att sprinkleranläggningen, statistiskt sett, minskade den förväntade kostnaden för byggnaden under dess livslängd, säger Nils Olsson.

Omställningen har börjat

Brandskyddsföreningen ser positivt på Bengt Dahlgrens initiativ att ta fram en handbok om hållbart brandskydd.

– Det är ett viktigt ämne och det är intressant att de delar med sig av sin kunskap på området. Förutom att handboken innehåller konkreta exempel på hur man kan arbeta med hållbart brandskydd, lyfter den också frågan om hur val av olika brandskyddslösningar kan minska klimatpåverkan, säger Lisa Björk, och fortsätter:

– Handboken fungerar framför allt som ett bra verktyg för brandkonsulter, men den rymmer egentligen värdefull information för hela byggbranschen. Alla som är involverade i byggprojekt och som ska ta ställning till hållbarhetslösningar och olika brandskyddsalternativ har nytta av den här kunskapen – från byggprojektledare och arkitekter till fastighetsägare och förvaltare.

Lisa Björk tror att hållbarhet och brandskydd kommer att gå hand i hand inom en snar framtid. Hon jämför med miljöfrågan, som tidigare varit en enskild stuprörsfråga, men som i dag är integrerad på ett naturligt sätt i många andra frågor:

– På samma sätt borde brandsäkerhet vävas in i hållbarhetsarbetet genom hela plan- och byggprocessen. Omställningen har börjat och det pågår en hel del forskning, både i Sverige och utomlands, inom området. I framtiden tror jag att frågan kommer att lyftas från enskilda byggnader och istället bli en del av arbetet för hela samhällets hållbara utveckling.

Text: Josefine Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-04-09

Se även