/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Norm för termograförer?

Norm för termograförer?

Någon utför eltermografering och en bild på Joakim Jonsson

”Jag har hört att det finns en ny norm för termograförer av elanläggningar. Varför har den ändrats, och varför ska man anlita en termograför som är certifierad mot normen?”

SVAR/ Revideringen av Brandskyddsföreningens norm Termograför elanläggning har varit ute på remiss hos ett 20-tal remissinstanser och den nya utgåvan av normen, SBF 1031:3, publicerades nyligen.

Syftet med en revidering av normen är att kvalitetssäkra marknaden med fler certifierade termograförer. Dessa kan i sin tur öka kunskapen och förståelsen hos fastighetsägare, verksamhetsutövare och kravställare om hur eltermografering kan minska risken för driftavbrott och elbränder. I dag är cirka 30 personer certifierade mot normen, vilket anses vara alldeles för få med tanke på vilka fördelar det finns med termografering av elanläggningar. Det finns utrymme för många fler certifierade termograförer som kan vara med och skapa ett brandsäkrare Sverige.

Den främsta anledningen till att termografera sin elanläggning – oavsett om det gäller en villa eller en stor industrifastighet – är att hitta onormala varmgångar i dess elektriska komponenter. Ett fel börjar oftast med att temperaturen stiger och en medelstor elanläggning innehåller tusentals kopplingspunkter som alla är potentiella felkällor. När ström flyter genom en elektrisk ledare eller kopplingspunkt utvecklas värme. När strömstyrkan varierar eller strömmen slås av eller på, varierar också temperaturen. De olika komponenterna kommer växelvis att utvidgas och dras samman, vilket kan göra att anslutningar lossnar. Vibrationer, fukt, smuts, korrosion och rent mekaniskt slitage är exempel på andra faktorer som kan spela in.

Med tiden kommer felet i bästa fall att leda till enbart ett driftstopp men om det går illa kan en ljusbåge, brand eller explosion uppstå. Med hjälp av termografi kan man finna felet i god tid och åtgärda det innan det får konsekvenser. De onormala varmgångar som upptäcks med termografering kan till exempel bero på glappkontakt i anslutningar, vilket i dag är den vanligaste orsaken till driftavbrott och elbränder. Fel och varmgång kan också orsakas av exempelvis höga belastningar över tid, snedbelastning eller fel på apparater såsom säkringar, kontaktorer, reläer och motorer.

En fördjupad utbildning i bland annat kamerans uppbyggnad och prestanda, och de fysiska egenskaper ett specifikt material besitter, krävs för att kunna termografera en elanläggning på ett korrekt och rationellt sätt.

Joakim Jonsson, expert el, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-02-19

Se även