/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Interaktivt och flexibelt lärande i digital miljö

Interaktivt och flexibelt lärande i digital miljö

Julia Groundstroem och Lars Brodin ser ner på en laptop och blir filmade
Brandskyddsföreningens experter är alltid involverade när en webbutbildning tas fram. På bilden syns Julia Groundstroem och experten Lars Brodin i Brandskyddsföreningens nya lokaler i Hammarby sjöstad. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Intresset för Brandskyddsföreningens webbutbildningar ökar i takt med att allt fler upptäcker fördelarna – till exempel att medarbetare kan gå brandskydds- och brandsäkerhetsutbildningar i sin egen takt och på en tid som passar dem.

Brandskyddsföreningen har erbjudit webbutbildningar i cirka tio år och efterfrågan har ökat ytterligare under covid-19-pandemin, då många upptäckt fördelarna med distansutbildningar. I webbutbildningsportföljen finns allt från grundläggande brandsäkerhetsutbildningar för olika verksamheter till mer specialiserade såsom restvärderäddning och säkerhet i vägtrafikmiljö. Brandskyddsföreningen har också tagit fram en brandsäkerhetsutbildning för privatpersoner som är gratis.

– Det är inte förvånande att intresset för webbutbildningar ökar, de ger större flexibilitet samtidigt som du lär dig lika mycket som i ett klassrum. Arbetsgivare behöver inte samla alla medarbetare vid ett och samma tillfälle utan personalen kan genomföra utbildningen vid en tidpunkt och i en takt som passar dem, säger Lina Hast, projektledare på Brandskyddsföreningen.

Skräddarsyr utifrån behov

Under 2021 fick över 82 000 personer möjlighet att gå någon av Brandskyddsföreningens webbutbildningar via sin arbetsgivare. Ett stort antal företag och kommuner har abonnemangsavtal och låter sin personal genomföra den grundläggande brandskyddsutbildningen digitalt varje år. Det kan vara utmanande att hålla den frekvensen med fysiska utbildningar.

– Det här är kunskaper som personalen bör repetera varje år. Efter att du har gått utbildningen är du till exempel mer medveten om var brandriskerna finns och vikten av att hålla utrymningsvägarna fria, säger Lina Hast.

För att möta framför allt kommunernas behov har Brandskyddsföreningen tagit fram verksamhetsanpassade versioner av den grundläggande brandskyddsutbildningen som är inriktade på skolor, kontor, förskolor och vårdboenden. Det finns också versioner för medarbetare som jobbar på sjukhus och hotell. Webbutbildningarna har dessutom tillgänglighetsanpassats för att syn- och hörselskadade ska kunna ta del av dem.

Alla utbildningar avslutas med ett kunskapsprov som säkerställer att deltagarna har tagit till sig informationen.

– Utvecklingen av våra webbutbildningar är i hög grad kunddriven och vi skräddarsyr utbildningar utifrån de behov som finns. Utmaningarna och brandriskerna ser till exempel väldigt olika ut beroende på vilken verksamhet man arbetar i, säger Lina Hast.

Övningar och filmer skapar variation

Det är många kompetenser involverade när en webbutbildning tas fram – allt från brandskyddsexperter och säljare till manusförfattare och producent. De flesta webbutbildningar tas fram i samverkan med kunder, till exempel en kommun, ett försäkringsbolag eller en myndighet, men Brandskyddsföreningen kan också se ett behov av att komplettera utbildningsportföljen med en viss webbutbildning.

Innan själva produktionen inleds måste man först avgöra vad utbildningen ska innehålla, hur omfattande den ska vara och vilken målgrupp man riktar sig till. Därefter får Julia Groundstroem, som är manusförfattare på Brandskyddsföreningen, i uppdrag att ta fram ett grovmanus som beskriver vilka avsnitt utbildningen bör innehålla och vilken kunskap som ska förmedlas. Det stäms sedan av med beställaren innan ett detaljerat manus tas fram.

– Vår ambition är att göra utbildningarna intressanta, relevanta och interaktiva. För att skapa variation blandar vi text- och bildsidor med övningar, animationer och filmer. Till exempel kan du få se hur man använder olika typer av släckutrustning. Fokus ligger på hur vi bäst lär ut olika saker, säger Julia Groundstroem.

Animationer är bra att använda när man vill förklara komplexa sammanhang eller beskriva en miljö som är svår att fotografera i.

– När vi gjorde webbutbildningen om säkerhet i vägtrafikmiljö behövde vi visa hur man hanterar vajerräcken. Det skulle vara svårt för oss att åka ut och fotografera vid en motorväg så i stället gjorde vi en animation. Annars brukar vi fotografera i verklig miljö för att skapa igenkänning, säger Julia Groundstroem.

Experter är alltid involverade

En utmaning när man tar fram en webbutbildning är att avgränsa innehållet. Den bör helst inte ta mer än 30 till 40 minuter att genomföra. En viktig uppgift är därför att bena ut vad som är absolut viktigast och koka ner det till olika avsnitt som är lätta att förstå.

– Jag sitter inte inne på all kunskap själv utan konsulterar våra experter under hela produktionsprocessen, förklarar Julia Groundstroem.

Alla webbutbildningar är också målgruppsanpassade för att spegla den miljö man arbetar i och den terminologi man använder. Men det är inte bara nya utbildningar som Brandskyddsföreningen tar fram. De befintliga uppdateras också när det till exempel kommer nya lagkrav eller när layouten känns daterad.

Webbutbildningarna får mycket uppskattning för sitt pedagogiska och snyggt formgivna innehåll, men trots det är det inte alltid enkelt att komma upp i 100 procent genomförande bland personalen på de företag och kommuner som abonnerar på utbildningarna.

– Vi skickar alltid ut påminnelser till deltagarna men arbetsgivarna kan också skapa incitament. Jag har till exempel hört att en av våra kunder lät enheterna tävla mot varandra och en tårta stod på spel, säger Lina Hast.

Text: Jacqueline Fahlander
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även