/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Instruktörer redo för nya Heta Arbeten®

Instruktörer redo för nya Heta Arbeten®

En fabrik och en bild på Roger Adolfsson och Tomas Söderberg
Foto BillerudKorsnäs: Brita Nordholm / Personer: t.v. Roger Adolfsson, t.h. Tomas Söderberg

Inför 2020 har Heta Arbeten® genomgått en större uppdatering. Tomas Söderberg på BillerudKorsnäs är en av instruktörerna som har utbildats under hösten, för att i sin tur kunna förmedla den viktiga kunskapen till hetarbetare nästa år.

Den första januari 2020 börjar en ny utbildningsperiod för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten®, som cirka 70 000 hetarbetare genomgår varje år. Utbildningen ger den kunskap och behörighet som försäkringsbolagen i Sverige kräver av den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats. Inför den nya utbildningsperioden har Brandskyddsföreningen gjort en grundlig analys av behov och önskemål, utifrån undersökningar bland alla deltagare. Något som har lett till att utbildningen uppdaterats inför nästa år.

Instruktörerna som håller behörighetsutbildningarna är cirka 800 till antalet och finns spridda över hela landet. Under hösten har de gått en uppdaterad version av instruktörsutbildningen, för att de från och med 2020 ska kunna förmedla innehållet i den nya utbildningen till alla hetarbetare.

En av instruktörerna är Tomas Söderberg, brand- och säkerhetstekniker på BillerudKorsnäs i Skärblacka utanför Norrköping. Han gick den två dagar långa instruktörsutbildningen i början av november.

– Det är en av de bästa utbildningar jag gått. Dels var innehållet väldigt bra, men framför allt hade vi en riktigt härlig ­stämning. Vi var 16 deltagare och det var en salig blandning av goa, duktiga människor, säger Tomas Söderberg.

Fokus på hur man bäst lär ut

Eftersom Tomas Söderberg var instruktör i Heta Arbeten® sedan tidigare märkte han skillnaderna i den uppdaterade instruktörsutbildningen, jämfört med när han gick den förra gången. Tidigare gick alla instruktörer samma utbildning oavsett förkunskaper, men nu får nya instruktörer gå en förberedande endagsutbildning för att tillgodogöra sig vissa kunskaper.

– I min grupp var det två personer som inte hade varit instruktörer tidigare, så de hade gått den förberedande dagen. Det märktes att kunskapsnivån blev jämnare och istället för att lägga massa tid på själva materialet – även om vi naturligtvis gick igenom det också – var det mycket mer fokus på oss som instruktörer och hur vi ska förmedla kunskapen på bästa sätt så att deltagarna tar till sig informationen, berättar Tomas Söderberg.

Han gick instruktörsutbildningen i november ihop med sin kollega Roger Adolfsson, säkerhetschef på BillerudKorsnäs i Skärblacka. Tillsammans håller de behörighetsutbildningarna i Heta Arbeten på företaget.

– Vi fick med oss många bra insikter från instruktörsutbildningen och har skrivit ner en del punkter som vi ska trycka mer på framöver när vi håller våra utbildningar. Fastän vi har en hel del erfarenhet sedan tidigare så fick vi med oss mycket – man blir ju aldrig fullärd och dessutom utvecklas saker hela tiden inom branschen, säger Tomas Söderberg.

Bra att vara två instruktörer

Tomas Söderberg har en bakgrund inom verkstadsindustrin och räddningstjänsten, och har hållit sjukvårds- och brandutbildningar i många år. För snart två år sedan började han arbeta på BillerudKorsnäs i Skärblacka, där han förutom att vara brand- och säkerhets­tekniker även är föreståndare för brandfarliga varor och tillståndsansvarig Heta Arbeten. Hans kollega, säkerhetschefen Roger Adolfsson, har arbetat på BillerudKorsnäs i 40 år och har därmed stor kunskap om företaget och det systematiska brandskyddsarbete som de bedriver.

– Jag och Roger kompletterar nog varandra ganska bra när vi håller utbildningar. Vi turas om så att vi kör varannan kurs, men den andre är alltid med i bakgrunden och kan fylla i något om det skulle behövas. Vi drar nytta av varandra, helt enkelt, för vi har ju olika erfarenheter och är olika som personer, säger Tomas Söderberg.

BillerudKorsnäs i Skärblacka producerar olika typer av pappersmassor och har en produktionskapacitet på 460 000 ton per år. I processen från stock till papper hanteras stora mängder farliga ämnen, såsom svaveldioxid och gasol, vilket gör att pappersbruket omfattas av Sevesolagstiftningens högre kravnivå. Tomas Söderberg berättar om fler utmaningar ur ett brandsäkerhetsperspektiv:

– Vi har stora byggnader och stora ytor, vilket naturligtvis ställer höga krav på åtgärder som ska begränsa en omfattande brandspridning. Många ytor är sprinklade – vi har 10 000 sprinklerhuvuden runt om i anläggningen. Lite annan kuriosa är att vi har 950 handbrandsläckare och 350 brandposter med slang.

En återkommande utmaning är också det årliga underhållsstoppet som görs under en vecka i maj. Resten av året är brukets maskiner igång dygnet runt, men under stoppveckan stängs de av för inspektioner, rengöring, service med mera.

– Det krävs mycket planering och andra åtgärder för att säkerställa säkerheten under stoppveckan. I år hade vi hela 940 entreprenörer på plats och regelverken är inte utformade för den typen av jobb. Det är en stor utmaning, säger Tomas Söderberg.

Utbildar 75 hetarbetare årligen

I samband med att Tomas Söderberg och Roger Adolfsson gick Brandskyddsföreningens uppdaterade instruktörsutbildning i november, blev det också klart att de ska testa en ny app för hetarbetstillstånd under våren.

– Det är svårt att ha detaljkoll när man har det övergripande ansvaret på en anläggning med 740 anställda. Med appen kommer vi att kunna kolla och se att ”okej, just nu pågår det fem heta arbeten i fabriken” och så kan vi ta oss dit om vi vill stämma av hur det går. Det är en enorm fördel att kunna få den kontrollen, så jag ser fram emot att testa appen, säger Tomas Söderberg.

Något annat han ser fram emot är att hålla nya behörighetsutbildningar i Heta Arbeten. Han och kollegan Roger Adolfsson utbildar omkring 75 hetarbetare på bruket varje år.

– Efter instruktörsutbildningen känner jag mig ännu mer taggad inför att hålla utbildningarna. Om det är möjligt att vara mer taggad – jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt att utbilda.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 6, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-12-12

Se även