/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Hjälp vid skyfall?

Hjälp vid skyfall?

Vatten som forsar ut ur en stupränna och en bild på Håkan Andersson
Kraftigt skyfall. Foto: Shutterstock. Restvärdeledare Håkan Andersson. Foto: Privat

”Vilken hjälp kan jag få om mitt företag drabbas av ett skyfall eller en annan väderrelaterad händelse?”

SVAR/ Risken för skyfall kommer att öka som en konsekvens av klimatförändringarna, och som företagare har du ansvar för att både förebygga och agera vid en översvämning. Om du har dina lokaler i ett område som ofta drabbas av översvämningar bör du till exempel undvika att förvara värdefulla och fuktkänsliga föremål i källarplanet där vatten lätt kan ta sig in. Det kan också vara klokt att bygga skyddsvallar runt fastigheten och investera i en pump så att du kan pumpa bort vatten.

Vid kraftiga översvämningar bedömer räddningstjänsten, efter larm från SOS Alarm, behovet av ett snabbt ingripande. Det sker framför allt om det finns fara för någons liv eller om stora värden är hotade. I en situation där många behöver hjälp prioriteras framför allt samhällsviktiga funktioner.

Nästan alla försäkringsbolag har avtal med Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, RVR. Om det till exempel finns höga värden i de lokaler som har översvämmats, larmas restvärdeledare till platsen. Det finns cirka 90 restvärdeledare runt om i Sverige. De är anställda av RVR som har avtal med försäkringsbolagen, i syfte att göra kedjan av skadehantering så effektiv som möjligt efter en olycka eller skada.

Vid en översvämning har du ansvar för att rädda det som räddas kan och en första åtgärd kan vara att bryta all ström i en drabbad lokal för att undvika personskador. Flytta också inventarier till en säkrare plats. Om restvärdeledare kallas in bedömer de vilka åtgärder som behöver göras för att begränsa egendoms- och avbrottsskador. Det kan till exempel handla om att pumpa ur översvämmade utrymmen, flytta värdefulla föremål och sanera. Restvärdeledaren har mandat att agera under 48 timmar åt försäkringsbolagen. Generellt finns ett akut behov av hjälp under en kortare tid och ärendet hanteras därefter vidare av försäkringsbolaget efter dialog med RVR. Men för att restvärdeledarna ska kunna hjälpa till krävs att man har en försäkring.

En annan del av restvärdeledarnas uppdrag innebär att vara stöd till de drabbade. Om lokalen även används som bostad och inte längre är beboelig, ordnar restvärdeledarna ett alternativt boende för de kommande dagarna. Innan uppdraget avslutas ser de till att det finns en kontakt mellan den drabbade och försäkringsbolaget och rapporterar vilka åtgärder som är genomförda. Hjälp av restvärdeledare kan du inte bara få vid värderelaterade händelser utan också vid brand- och vattenskador i fastigheter.

Håkan Andersson, restvärdeledare, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning

Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-04-25

Se även