/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / "Har lagt mycket tid på att analysera och lära av de bränder som skett"

"Har lagt mycket tid på att analysera och lära av de bränder som skett"

En av Telge Återvinnings sopbilar och en bild på Daniel Nilsson
Telge Återvinning. Foto: Olof Näslund

Daniel Nilsson är brandskyddsansvarig på Telge Nät och Telge Återvinning, som ingår i Telgekoncernen och ägs av Södertälje kommun.

Medlem i fokus: Telge Nät och Telge Återvinning

Hur ser er verksamhet ut?

– Telge Nät äger och utvecklar lokal infrastruktur som finns under mark såsom vatten och avlopp, elnät, fjärrvärmenät och stadsnät i hela kommunen. Telge Återvinning sköter insamling av hushållssopor, driver två återvinningscentraler och en återvinningsanläggning.

Vad innebär din roll som brandskyddsansvarig?

– Jag arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet i våra verksamheter. Det innebär bland annat att jag stöttar våra brandskyddskontrollanter, följer upp de brister som rapporteras in och fångar upp utbildningsbehov. Jag ansvarar också för Heta Arbeten®, som jag håller utbildningar i, och är föreståndare för brandfarliga varor och gas. Vi hanterar både spillolja och drivolja och driver en biogasanläggning. Jag är också kravställare i offentliga upphandlingar och ingår i den skyddskommitté som gör riskbedömningar av respektive verksamhet.

Vilka utmaningar finns när det gäller brandsäkerheten?

– En utmaning för oss, liksom andra stora företag, är att se till att medvetenheten kring brandsäkerhet är konstant hög och inte glöms bort av de båda bolagens cirka 350 medarbetare. Jag försöker vara ute i verksamheten så mycket som möjligt för att fånga upp brister, ge stöttning och initiera förbättringar av brandsäkerheten. På återvinningssidan har vi till exempel ändrat vårt sätt att arbeta när det gäller hantering av spillolja, som nu är bättre och säkrare både ur brand-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Har det förekommit några bränder hos er?

– Ja, vi har haft tre större bränder på vår återvinningsanläggning de senaste åren, och varje brand är en för mycket. Vi har därför satsat mycket på att förbättra vår egen förmåga att hantera och reducera riskerna. Vi har lagt mycket tid på att analysera och lära av de bränder som skett.

Varför är ni medlemmar i Brandskyddsföreningen?

– Vi driver en verksamhet med brandrisker som vi måste kunna hantera. Genom att vara medlemmar i Brandskyddsföreningen får vi till exempel tillgång till seminarier, nyhetsbrev och utbildningar samt möjlighet att förnya certifikat för Heta Arbeten®.

Text: Jacqueline Fahlander
Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-02-18

Se även