/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Har du kontroll på ditt brandlarm?

Har du kontroll på ditt brandlarm?

Ett brandlarm på väggen

Ett brandlarm kan rädda både liv och egendom. Men för att det ska fylla sin funktion måste den tekniska installationen samverka med mänskliga resurser – det sistnämnda framför allt i form av kunniga anläggningsskötare.

En brandlarmsanläggning är en viktig del av en byggnads brandskydd. Det ska upptäcka en brand så tidigt att åtgärder kan vidtas för att släcka branden, och därmed både rädda liv och begränsa skadekostnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns krav på automatiskt brandlarm i hotell, vårdanläggningar och alternativboende, men larmen finns också installerade i allt från skolor och hotell till industrier och andra företagsfastigheter. Alla byggnader som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två utbildade anläggningsskötare.

– Anläggningsskötaren ansvarar för att brandlarmanläggningen sköts och underhålls som en del av det systematiska brandskyddsarbetet. De ska inte bara känna till lagar och regler, utan de måste också ha kunskap om hur deras specifika anläggning fungerar och vilka risker som finns inom verksamheten. Tyvärr verkar inte alla verksamheter inse hur stort ansvaret är och jag vill verkligen uppmana till att ge anläggningsskötaren tid och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag, säger Börje Knutsson, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Halland och brandinspektör på Räddningstjänsten Halmstad.

Enhetlig konceptutbildning

Börje Knutsson och hans kollega Robert Persson har hållit utbildningar för halländska anläggningsskötare i många år, en utbildning som de själva tog fram utifrån SBF 110. För några år sedan började Brandskyddsföreningen arbetet med att skapa en utbildning från centralt håll och Börje Knutsson ingick då i referensgruppen. Hösten 2018 lanserades den nya utbildningen Anläggningsskötare brandlarm.

– Om du går utbildningen genom Brandskyddsföreningen ser den numera likadan ut oavsett var i landet den hålls. En stor fördel med en sådan konceptutbildning är att vi enkelt kan uppdatera innehållet när regelverket revideras eller om vi får synpunkter som gör att vi vill förtydliga materialet, säger Börje Knutsson.

Han berättar att det är god efterfrågan på utbildningen i Halland och den blir ofta fullbokad. En av de som har gått utbildningen är Bengt Malmsten på Rejmes personvagnar i Halmstad. Han började arbeta där som bilmekaniker 1973 men i dag ingår han i ledningsgruppen och ansvarar för biltvätten och fastighetens tekniska utrustning.

– Jag har varit brandskyddsansvarig förut och har därför en del erfarenhet i bagaget, men detaljkunskapen om automatiska brandlarm hade jag inte sedan tidigare. Jag kan bara ge utbildningen toppbetyg, allt var bra organiserat och instruktörerna var oerhört kunniga. Eftersom det var en heldag hann vi gå in hyfsat djupt på alla delar. Vi fick också med oss mycket bra utbildningsmaterial med väl illustrerade bilder och utrymme att göra egna noteringar. Det har bara gått ett par dagar, men jag har redan haft stor nytta av både utbildningen och materialet, säger Bengt Malmsten, som gick Anläggningsskötare brandlarm i februari.

Läs mer om utbildningen Anläggningsskötare brandlarm hos våra lokala föreningar >

Proaktivt arbete i Halmstad

En viktig del av utbildningen Anläggningsskötare brandlarm är att lära sig hur man sköter sin anläggning för att bland annat slippa problem med onödiga larm, det vill säga brandlarm som inte har orsakats av en brand. Anledningen till att larmet utlöses kan i stället vara exempelvis heta arbeten, matlagning, fordonsavgaser, stearinljus eller rökning.

Räddningstjänsten i Halmstad jobbar proaktivt med brandlarmen som är kopplade till dem. Under 2019 utlöstes dessa larm 40 gånger på grund av brand och gjorde därmed att räddningstjänsten kunde rycka ut snabbt för att begränsa skadorna. Under året var 409 brandlarm utan tillbud, vilket är en tydlig minskning jämfört med de 478 onödiga larmen under 2018.

– Tidigare år har vi haft stora bekymmer med intryckta larmknappar i skolor. Nu har vi, tillsammans med andra myndigheter, jobbat mycket med information och utbildning i skolorna, vilket tycks ha gett resultat. Förra året började vi också att besöka de hundratals företag som har brandlarm kopplade till oss. Att prata med anläggningsskötarna och låta dem ställa frågor direkt till oss är väldigt nyttigt, kanske har det också bidragit till färre onödiga larm, säger Annelie Wallentin, handläggare på Räddningstjänsten Halmstad.

För att undvika onödiga larm är det viktigt med regelbundet underhåll och skötsel av brandlarmanläggningen. Det kan också vara bra att se över detektorernas placering, och i vissa verksamheter kan larmlagring vara ett alternativ.

– Många onödiga larm beror på tillfälliga orsaker, som exempelvis hantverksjobb, och då kan anläggningsskötaren koppla från berörda delar av anläggningen medan arbetet utförs. Men för att upprätthålla nivån på brandskyddet måste man skapa rutiner för sådana frånkopplingar, med information till personal om vad som gäller och där anläggningsskötaren har ansvaret. Här blir det återigen tydligt att anläggningsskötaren är en nyckelperson i brandskyddsarbetet, säger Börje Knutsson.

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-04-07

Se även