/ Tidningen Brandsäkert / Artiklar / Exploderande damm?

Exploderande damm?

Åke Persson och en bild på en dammexplosion

”Jag arbetar inom metallindustrin och har hört att det finns risk för dammexplosioner. Hur vanliga är de egentligen och vad kan man göra för att minska riskerna?”

SVAR/ Dammexplosioner är vanligare än vad många tror. Bara i Sverige inträffar de i genomsnitt en till två gånger i veckan. En dammexplosion uppstår när finfördelade partiklar av ett brännbart fast ämne virvlar upp i luften och antänds – exempelvis av en gnista eller het yta – om koncentrationen av damm är tillräckligt hög.

Dammexplosioner inträffar ofta inuti utrustningar där inneslutningen kan leda till en snabb tryckökning. Många utrustningar har inbyggda säkerhetsfunktioner som tar hand om och begränsar explosionen, och om både utrustningen och dammexplosionen beter sig som de ska händer ingenting speciellt. Den enda konsekvensen kanske blir att man behöver återställa en avlastningslucka.

I vissa fall inträffar dock en eller flera sekundärexplosioner, till exempel om det blir en kraftig tryckvåg från den primära explosionen som virvlar upp och antänder damm utanför inneslutningen. Dessa dammexplosioner kan leda till omfattande materiella skador och även personskador eller till och med dödsfall, även om vi i Sverige länge har varit förskonade från sistnämnda.

För att minska risken för sekundärexplosioner är det viktigt att ha en så dammfri miljö som möjligt, så en grundläggande åtgärd är regelbunden städning. Det är också viktigt att ta frågan på allvar och lära känna sitt damm. Vid förändringar av arbetsmetoder och liknande bör ni alltid ta reda på hur dammets egenskaper kan ha förändrats och riskerna därigenom påverkats.

Industrins kunskap om dammexplosioner är generellt sett låg, framför allt när det gäller riskerna med metalldamm. Många tänker inte på att metaller kan bli så finfördelade – eller ens att de är brännbara. Det finns naturligtvis arbetsplatser där kunskapen är hög, men även där kan olyckor inträffa. Information och utbildning är därför av stor betydelse hos alla företag som producerar damm av brännbara ämnen. För att öka kunskapen om dammexplosioner erbjuder Brandskyddsföreningen både en handbok och en utbildning i ämnet. Om du vill ha en introduktion till just explosioner med metalldamm rekommenderas också den Brandforsk-finansierade rapporten ”Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri” som RISE släppte i höstas.

Åke Persson, Kemiingenjör, expert brandfarliga och explosiva varor Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 1, 2020. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2020-02-18

Se även