Dammexplosioner, grundbok

Det har forskats och skrivits mycket om dammexplosioner under åren, men det har saknats en bok som beskriver dammexplosioner på ett mer grundläggande plan.

Tanken med den här boken är att väcka intresse hos dem som har, eller misstänker att de har, ett dammexplosionsproblem. Målet är att läsaren ska kunna göra en första grundläggande bedömning om det finns risk för dammexplosioner på den egna anläggningen.

I vilka situationer är det stor risk och när kan man avfärda dammexplosionsriskerna helt och hållet? I många fall kan svaret ändå bli att man inte vet. Då måste man gå vidare med en fördjupad riskbedömning.

Författare är Ken Nessvi som har lång erfarenhet inom området och har varit med om att utreda ett antal dammexplosioner under åren.

Innehåll

Inledning
Uppkomst och förlopp
Skillnad mellan damm- och gasexplosioner
Säkerhetsdata
Lagar och regler
Riskbedömning
Zonklassning
Tändkällor
Begränsa skadeverkningar
Arbete i explosionsfarlig miljö
Städning
Brandsläckning
Referenser och förklaringar
Bilaga
Sakregister

Mer information om produkten