/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / En vecka för dig som har brandskyddsansvaret

En vecka för dig som har brandskyddsansvaret

Flera personer bredvid varandra skriver samt ser ner i sina papper och en bild på Olle Reinson

En grundutbildning för att kunna organisera och planera ­företagets brandskyddsarbete – det erbjuds deltagarna i Brandskydds­föreningens utbildning för brandskydds­­koordinatorer. Olle Reinson har haft stor nytta av utbildningen i sitt arbete som teknisk ­förvaltare.

I våras gick Olle Reinson utbildningen för brandskyddskoordinatorer som anordnas av Brandskyddsföreningen. Han arbetar som teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk och ingår också i fastighetsområdets brandskyddsgrupp, en grupp om fem personer som alla har gått kursen.

– Vi hade mycket kompetens redan sedan tidigare, men för att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete är det värdefullt med fortbildning. Jag har stor nytta av det jag lärde mig på kursen i mitt dagliga arbete, säger Olle Reinson som även tidigare gått utbildningar i Brandskyddsföreningens regi och varit med på Brandskyddsledardagarna.

Tanken med kursen är att deltagarna efteråt ska ha de grundläggande brandskyddskunskaper som behövs för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet på företaget.

– För den som redan har en del koll på brandskydd sedan tidigare är kursen ett sätt att bredda sin kunskap. Vi brukar säga att kursen inte är djup, men bred. Du får lära dig lite grann om mycket, säger Isabell Liungman Bosaeus, projektledare på Brandskyddsföreningens utbildningsenhet.

Teori varvas med praktik

Brandskyddsföreningens kurs för brandskyddskoordinatorer har funnits i över 20 år och det finns planer på att den ska lanseras i en uppdaterad version under 2020. Det brukar vara ungefär 20 deltagare vid varje kurs och de får nio olika handledare som delar med sig av sin expertkunskap.

Den fem dagar långa utbildningen följer den grundläggande metodiken för systematiskt brandskyddsarbete som Brandskyddsföreningen har utformat och fokuserar på olika teman varje dag.

– Den första kursdagen har fokus på lagar och regler, framför allt lagen om skydd mot olyckor, säger Isabell Liungman Bosaeus. Utbildningen sker då på Brandskyddsföreningens huvudkontor i Liljeholmen.

Dagen därpå får kursdeltagarna åka buss från Liljeholmen till Ågesta, som är en av Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggningar.

– Där varvas teori och brandkunskap med praktiska övningar. Även dag tre – som har inriktning på riskanalys, heta arbeten, brandfarlig vara och elbrandrisker – finns det praktiska moment inlagda för att visa vad som händer vid till exempel en elbrand, säger Isabell Liungman Bosaeus.

Dag fyra ägnas åt byggnadstekniska frågor, Boverkets byggregler samt automatiska släckanläggningar. Den femte och avslutande dagen inleds med en föreläsning om försäkringslära och sedan blir det examination och utvärdering. Efter godkänd examination får deltagarna ett CFPA Europe-certifikat.

Utbyte med andra deltagare

Det praktiska inslaget i kursen på Ågesta övningsfält som Isabell Liungman Bosaeus beskriver ovan, var något som kursdeltagaren Olle Reinson uppskattade mycket.

– Att få se rent praktiskt hur man ska gå tillväga för att bekämpa en brand gör att jag i dag känner mig tryggare i hur man använder brandsläckare. Om något händer kan jag snabbt agera. Det var många praktiska tips under kursen, säger han.

Efter utbildningen känner han sig också mer bekväm i att diskutera och vägleda de hyresgäster som han kommer i kontakt med i sitt arbete som teknisk förvaltare. Det kan handla om restaurangägare som låter levande ljus stå obevakade på toaletten, eller som inte inser riskerna med att låta brandfarliga varor som exempelvis gasolflaskor stå på fel plats.

– Kursen har gjort mig uppmärksam på nya risker och vi diskuterade både riskhantering och risktolerans tillsammans. Ju mer kunskap jag har, desto tryggare blir jag i dialogen med hyresgästerna. Det känns bra att kunna hänvisa till lagar och regler, säger Olle Reinson.

Eftersom han förvaltar byggnader med kulturhistoriskt värde uppskattade han också att få lära sig mer om sprinkleranläggningar och hur de kan användas i känsliga byggnader.

– Att gå den här kursen var både utvecklande och inspirerande, jag upplever att jag har stor nytta av den i mitt arbete. Förutom att det var intressant att få lyssna till specialister från olika branscher som föreläste, gav det även mycket att få träffa och dela erfarenheter med de andra deltagarna. Jag lärde mig inte bara saker på lektionerna, utan också i samtalen under pauserna.

Text: Gabriella Sköldenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 6, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-12-12

Se även