/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Behövs ett regelverk för vattendimma?

Behövs ett regelverk för vattendimma?

Jens Hjort

Sedan hösten 2019 finns ett nytt regelverk på plats för släckmetoden vattendimma. Jens Hjort, expert släcksystem, på Brandskyddsföreningen förklarar varför det kommer ett regelverk nu.

Vattendimma har installerats i Sverige under många år, närmare bestämt ända sedan 1990-talet. I spåret av den dåvarande av­vecklingen av släcksystem med halon ville beställare och kravställare få fler alternativ till släcksystem. Vattendimma är en beprövad teknik och vi vet att den kan vara mycket effektiv i förhållande till exempelvis vattensprinklersystem. Men vi vet också att skillnaderna mellan olika vattendimsystem kan vara stora – du kan inte vara säker på att ett vattendimsystem kommer att fungera mot en brand bara för att ett ­annat vattendimsystem har gjort det.

De unika egenskaperna hos olika vattendim­system har gjort att varje leverantör har behövt testa sitt system för den aktuella risken. Som beställare har det varit nödvändigt att kunna välja rätt bland de olika systemen. Olika testlaboratorium har tagit fram olika brandprovningsmetoder så det har också varit viktigt att hålla reda på vilket testlaboratorium som har använts.

Det är faktiskt först nu som det finns så pass mycket underlag att det blivit möjligt att få länder, tillverkare, testlaboratorium och kravställare att enas om ett gemensamt dokument. Det är grunden för att kunna ta fram en standard, eller ett regelverk som vi inom Brandskyddsföreningen kallar det.

Regelverket kan sägas sammanfatta den kunskap vi har i dag och som det finns en bred konsensus om. Dessutom tar regelverket upp betydligt mer än det som omfattas av brandprovningsmetoderna. Det finns krav på hur själva installationen ska utföras på plats, hur systemet ska övervakas, vilken dokumentation som ska överlämnas, hur driftsättningsprovningar ska utföras, hur återkommande skötsel och underhåll ska ske, och mycket mer. Regelverket innehåller också kompetenskrav för projektörer, installatörer och besiktningsmän. Kort sagt en mängd krav som kommer att öka tillförlitligheten för systemet.

Det pågår ett arbete inom den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN, med att ta fram en standard och förslag har varit ute på remiss. Av det skälet har regelverket SBF 503 fått ett upplägg som överensstämmer med standardförslaget för att få en smidig övergång till standarden när den väl publiceras. Vi har dock velat skynda på införandet av ett komplett regelverk i Sverige och med det här hoppas vi kunna bidra till att få fler tillförlitliga vatten­dimsystem med förmåga anpassad till den risk som ska skyddas.

Jens Hjort
Expert Släcksystem, Brandskyddsföreningen

Publicerades i Brandsäkert nr 5, 2019. 
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2019-11-12

Se även