/ ”Utbildningen gav en ordentlig inblick i det förebyggande brandskyddsarbetet”

”Utbildningen gav en ordentlig inblick i det förebyggande brandskyddsarbetet”

Mathias Nilson

Mathias Nilson arbetar som gruppchef på Scanias IT-avdelning. Han är också industribrandman och har gått Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddskoordinator. "Utbildningen gav mig en ordentlig inblick i det förebyggande arbetet och är till stor hjälp vid både brandkunskap på jobbet och i hemmamiljö", säger han.

Du jobbar som gruppchef på Scanias IT-avdelning på Scania. Men är också industribrandman. Berätta!

– Det stämmer. Förutom mitt arbete på IT-avdelningen är jag industribrandman med beredskap för utryckning och vägvisning vid brand eller olycka i närheten av min arbetsplats. Jag går även brandronder månadsvis i både kontor och verkstäder.

Hur kommer det sig att du gick utbildningen Brandskyddskoordinator?

– För att bli industribrandman krävs utbildningen Brandskyddskoordinator. Mycket kommer ner till att få kunskap om brandfaror för att kunna förebygga dem vid brandrond och vid ombyggnation.

Vad tyckte du var mest intressant på utbildningen?

– El-delen var väldigt intressant. Det var tydligt och pedagogiskt. Mycket bra att se och höra hur brandfarlig eller icke-brandfarlig elektronik faktisk är. Praktiken på Ågesta var dock det som satte mest intryck då det var mer hands on.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Jag försöker att ta med mig det som berör mig mest. Och det är att hålla ögonen öppna efter saker som inte hör hemma på en viss plats. Jag kikar dessutom ofta på nödutgångar och utrymmen för att se att de följer allmänna råd.

Hur var lärarna?

– De var mycket kunniga, och engagerade.

På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt yrke?

– Kunskapen om standarder och hur man tillämpar de föreskrifter som finns i brandsäkerhet kommer jag att ha stor nytta av. Jag har vid flera tillfällen kikat tillbaka i det kursmaterial vi fick för att få råd och tips inför brandronder och brandförebyggande åtgärder.

Skulle du rekommendera andra att gå utbildningen?

– Samtlig brandpersonal, även om det är inom ett litet område, tycker jag ska gå kursen. Utbildningen gav en ordentlig inblick i det förebyggande arbetet och är till stor hjälp vid både brandkunskap på jobbet såväl som i hemmamiljö.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad i ämnet?

– Vi har kontinuerliga uppföljningar om brandsäkerhet i industribrandmannagruppen, så det är en stor del i ämnet ”att hålla sig uppdaterad”. Sen läser jag på om det skulle uppstå situationer jag inte stött på tidigare.

Ditt bästa brandsäkerhetstips?

– Till vardags ser jag till att alltid veta var närmsta släckkälla finns, framförallt om jag ska göra något som är det minsta brandfarligt. Jag försöker dessutom att alltid se till att änden på inkopplade laddkablar inte vidrör någonting som leder ström eller är brandfarligt. Men naturligtvis är det ju alltid bäst att inte ha laddare inkopplade överhuvudtaget om de inte används.

Läs mer om utbildningen

Publicerad: 2020-09-28

Se även