/ "Jag fick all kunskap jag behöver för mitt dagliga arbete inom brandskydd”

"Jag fick all kunskap jag behöver för mitt dagliga arbete inom brandskydd”

Janne Järvinen

Janne Järvinen, fastighetsskötare hos Fastighetssnabben AB, avslutade i våras distansutbildningen Brandskyddskontrollant hos Brandskyddsföreningen.

Vad jobbar du med? 

– Min titel är fastighetsskötare och det är precis vad jag gör på dagarna; jag sköter om fastigheter och en del av mina arbetsuppgifter handlar även om att arbeta med olika typer av teknik. 

Hur jobbar ni med brandsäkerhet på din arbetsplats? 

– Vi arbetar med Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA, som innebär att vi hela tiden följer upp och utvärderar vårt brandskydd och dokumenterar säkerhetsrundor samt åtgärder kontinuerligt. 

Varför sökte du just denna utbildning? 

– Det är ett krav från min arbetsgivare att jag ska ha den kunskap som utbildningen hos Brandskyddsföreningen ger. Eftersom jag rör mig så pass mycket i fastigheterna och utför underhåll och reparationer så är det viktigt att jag även har kunskap kring brandskydd. Både så att jag kan utföra kontroller när jag ändå befinner mig på plats men också så att jag kan uppmärksamma eventuella brister och både föreslå samt utföra nödvändiga åtgärder för att öka vårt brandskydd. 

Vad tycker du var mest intressant på utbildningen? 

– Jag tycker hela utbildningen och dess upplägg var bra och att den gav mig mycket. Det fungerade bra att läsa utbildningen på distans. Mest intressant för mig var när vi fick ta del av alla exempel från verkligheten och få lära oss mer om hur dessa situationer kan hanteras i praktiken. 

Vad tar du med dig från utbildningen? 

– All kunskap vi fick ta del av lärde mig mycket. Men allra mest kommer jag nog ha nytta av alla regler och bestämmelser som är viktiga att känna till gällande brandskydd som vi fick lära oss om. Det ger mig en bra grund att falla tillbaka på och hjälper mig mycket i mitt dagliga arbete. 

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

– Absolut. Trots att utbildningen genomfördes digitalt på distans så gavs det mycket pauser och tid för reflektion. Det kändes bra, då jag fick en möjlighet att då smälta det som vi precis hade lärt oss och gått igenom. 

Vad tyckte du om läraren? 

– Den som höll i utbildningen var mycket kunnig och såg till att vi alla hängde med. Upplägget var väldigt pedagogiskt och jag tyckte det var en bra rytm under utbildningen, så det var aldrig svårt att följa med i undervisningen. 

På vilket sätt kommer du ha nytta av utbildningen i ditt yrke? 

– Jag kommer att använda mig av min nya kunskap varje dag, då vi arbetar med detta dagligen. Behöver du mer kunskap om brandskydd och vill lära dig mer om vad det innebär att vara brandskyddskontrollant, så tycker jag verkligen att du bör gå denna utbildning.  

Skulle du rekommendera utbildningen till andra? 

– Absolut. Behöver du mer kunskap om brandskydd och vill lära dig mer om vad det innebär att vara brandskyddskontrollant, så tycker jag verkligen att du bör gå denna utbildning. Den ger en bra grund att stå på och du får all kunskap du behöver för ditt dagliga arbete inom brandskydd. 

Vilka är dina bästa tips till andra som ska gå utbildningen? 

– Passa på att ställa dina frågor och ställ många frågor. På så sätt får du verkligen ut så mycket du bara kan från utbildningen. 

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad i ämnet brandskyddskontrollant? 

– Eftersom alla vi som arbetar som fastighetsskötare hos Fastighetssnabben måste gå denna utbildning, har vi även stort utbyte av varandra. Jag kommer att fortsätta diskutera frågor inom ämnet med mina kollegor och vi hjälper varandra att utvecklas inom området. 

Vilket är ditt bästa brandsäkerhetstips? 

– Var noggrann i ditt arbete. Du kan aldrig vara för noggrann när det kommer till brandsäkerhet. 

Läs mer om utbildningen


Text: Sara Schröder
Publicerad 2023-05-09

Se även