/ ”Allra bäst lyckas vi när det inte händer något”

”Allra bäst lyckas vi när det inte händer något”

Foto: Öresundståg

Som brandskyddssamordnare gäller det att ha bred kunskap inom brandskydd. Att veta exakt vilken kunskap som krävs, är inte det enklaste. Därför finns utbildningen Brandskyddskoordinator. “Jag fick hjälp att plocka russinen ur kakan”, säger Henrik Nilsson som genomfört kursen.

Henrik Nilsson är teknisk förvaltare hos Regionfastigheter i Skåne. Hans ansvar är att ha koll på områdena bygg, drift och energi vid Hässleholms depå, Lunds Spårvagnsdepå och Bussdepån i Lund. Utöver sin primära tjänst är han även brandskyddssamordnare. 

– Min uppgift är att ha koll på brandskyddet. Det är jag som ser till att vi gör de ronderingar och investeringar som krävs för att upprätthålla ett gott brandskydd, berättar han. 

Välplanerat och intressant hela vägen 

Inför sitt uppdrag som brandskyddssamordnare gick Henrik Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddskoordinator, något som var ett krav från arbetsgivaren. 

– Utbildningen var fyra dagar lång och jag var rädd för att det skulle bli långtråkigt, särskilt som den genomförs digitalt. Men upplägget var så pass välplanerat så det blev aldrig ointressant, säger han. 

Sex olika föreläsare, som alla var experter inom sitt område, höll i varsin presentation och däremellan fanns tid för gruppövningar och frågor. 

– Alla föreläsare var så otroligt engagerade och brann verkligen för sitt ämne. De pratade om komplexa frågor och ämnen på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt så man verkligen förstod. Det är faktiskt min första utbildning någonsin där jag har varit intresserad hela tiden, säger han. 

Brand är ett brett ämne och det kan vara svårt att veta vad man behöver kunna. 

– Utbildningen lyfte just de områden jag behöver och kokade ner det till hanterbar information som jag direkt har nytta av i mitt jobb, förklarar Henrik. 

Som exempel nämner han vetskapen om hur arbetsprocessen ser ut för Systematiskt Brandskyddsarbete, SBA.  

– Den snurran har jag med mig varje dag och det är skönt att ha rätt kunskap för att förstå hela processen och hur allt hänger ihop. 

Viktigt med riskanalys 

Henriks arbete med brandskydd innebär ansvar för att alla SBA-ronder blir utförda och att brandbesiktning sker vart fjärde år samt att se till att alla myndighetskontroller och brandlarmsrevisioner blir genomförda. 

– Utifrån resultatet från alla undersökningar fattar jag, tillsammans med brandsskyddsstrateger inom företaget, sedan beslut om vilka åtgärder som behöver göras. Det är ett gediget arbete som ligger bakom varje utebliven brand. Allra bäst lyckas vi när det inte händer något, alltså när det inte börjar brinna. Arbetet kan tyckas vara otacksamt, för gör vi rätt så ska det inte märkas, säger Henrik och skrattar. 

Just att göra en noga riskanalys av situationen, menar Henrik är något som många glömmer bort. 

– Det är viktigt att belysa alla nackdelar till att inte skaffa exempelvis ett nytt sprinklersystem. Visst är det en stor investering, men vad skulle det kosta företaget om olyckan var framme och en större brand uppstod? Först när alla faktorer och tänkbara scenarier tas med i beräkningen, kan ni fatta ett välgrundat beslut, avslutar Henrik. 

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-03-29