/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Väst / Utbildning / Hjärt- Lungräddning Väst

HLR, Hjärt- och Lungräddning Väst

HLR dockor

Lär dig rädda liv! Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning. Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus.

På mindre än två timmar så lär du dig ingripa vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker. 

Du gör en skillnad genom att veta hur du ingriper.

Innehåll:

  • Kontroll efter livstecken
  • Larma
  • Utföra HLR, Hjärt och lungräddning
  • Lägga en person i stabilt sidoläge
  • Att ingripa vid hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet.

Alla övar på var sin docka.

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt     

Minst 10 st. deltagare/utbildning. Utbildningen leds av godkänd instruktör med mångårig erfarenhet av utbildning i sjukvård.

Vänligen kontakta oss för information och bokning av denna utbildning.

031–54 77 70 eller info@lbfvast.se