/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Väst / Utbildning / Hjärt- och Lungräddning/ Första hjälpen Väst

Hjärt & Lungräddning / Första Hjälpen Väst

Grundläggande kunskaper för att kunna rädda liv. Vilket innebär livsuppehållande åtgärder, såsom hjärt- och lungräddning och att kunna ge första hjälpen. Du får en handlingsberedskap att kunna bedöma, organisera och klara att starta livsuppehållande åtgärder på en olycksplats.

Innehåll

  • Bedöma, organisera och handla på en olycksplats
  • Kontroll av medvetande, andning och puls
  • Hjärt- och lungräddning vid andnings- och hjärtstopp
  • Skapa fri luftväg
  • Stabilt sidoläge
  • Blödningar
  • Förebygga chock/ cirkulationssvikt
  • Olycksfall

 

Målgrupp

Alla anställda på företag/enskilda privatpersoner.

Tid       

4 lektionstimmar (teori och praktik).

Övrigt     

Minst 10 st. deltagare/utbildning. Utbildningen leds av godkänd instruktör med mångårig erfarenhet av utbildning i sjukvård.

Vänligen kontakta oss för information och bokning av denna utbildning.

031–54 77 70 eller info@lbfvast.se