/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Väst / Utbildning / Grundläggande Brandkunskap Väst

Grundläggande Brandkunskap Väst

Grundläggande brandkunskap är en bra och heltäckande utbildning för alla anställda inom en organisation/ett företag. Utbildningen fungerar även utmärkt för privatpersoner.

Målsättning

Målsättningen är att enkelt och övergripande visa vad du behöver tänka på och hur du ska agera om det börjar brinna.

Innehåll

  • Brandförloppet
  • Tidig upptäckt
  • Vad är eld?
  • Rädda,varna, larma, släck
  • Handhavande av brandsläckare
  • Hur släcker du en mindre brand
  • Att arbeta förebyggande
  • Praktisk övning

Målgrupp

Alla anställda på företag eller enskilda privatpersoner.

Vänligen kontakta oss för information och bokning av denna utbildning.

031–54 77 70 eller info@lbfvast.se