/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Väst / Utbildning / Företagsanpassad utbildning Väst

Företagsanpassad utbildning Väst

Vad behöver just ditt företag hjälp med? Vi erbjuder alla företag skräddarsydd utbildning i brandskydd och säkerhet, som baseras på er verksamhet och era behov.

Lagen om skydd mot olyckor

Du som företagare har det primära ansvaret för både det förebyggande och det skadeavhjälpande arbetet. Risker ska förebyggas där de kan uppstå, men skulle olyckan ändå ske, ska det finnas åtgärder för att begränsa dess konsekvenser. Det är du själv som i första hand ska vidta och bekosta skäliga åtgärder för att förhindra brand och begränsa de skador som en brand eller andra olyckor kan orsaka.

Anpassat för er arbetsplats

Vi erbjuder alla företag skräddarsydd utbildning i brandskydd och säkerhet, som baseras på er verksamhet och era behov. Vad behöver just ditt företag hjälp med?

 Exempelvis:

  • Brandskydds/säkerhetsutbildning
  • Utvärdering/besiktning
  • Nuläge/risk
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Föreläsning brandskydd/säkerhet
     

Vi kan även erbjuda utbildningen på distans, kontakta oss om ni vill veta mer.

031–54 77 70 eller info@lbfvast.se