Heta Arbeten® Kronoberg

Gnistor från svetsning

I samarbete med räddningstjänsterna i Kronoberg bedriver Brandskyddsföreningen Kronoberg utbildningen Heta Arbeten®. Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning, tätskiktsarbete och arbete med varmluftspistol m.m.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och är certifierade.

Alla instruktörer vid räddningstjänsterna har genomgått en särskild instruktörsutbildning inom just detta viktiga område och är godkända av Brandskyddsföreningen Sverige.

Målgrupp

 • Tillståndansvarige, dvs beställarens representant
 • Hetarbetaren, dvs utförare av heta arbeten
 • Brandvakten

Utbildningens syfte

Efter utbildningen ska du ha fått fördjupad kunskap i att förebygga brand vid heta arbeten och kunna tillämpa säkerhetsreglerna för Heta Arbeten.

Innehåll

 • Brandkunskap
 • Riskbedömning
 • Organisation och ansvar
 • Tillståndslistan
 • Förebyggande brandskydd
 • Släckredskap (teori och praktik)
 • Säker gashantering
 • Att larma vid brand
 • Tätskiktsarbete
 • Lagar och försäkringsvillkor

Tid

Utbildningen genomförs under ca 7 timmar med start normalt kl. 08.00.

Pris

Utbildningsavgiften för 2020 är 2995 kronor exkl. moms, inkl. certifieringsavgift.

Certifiering

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt och digitalt bevis på sin behörighet – ett certifikat. Behörigheten gäller i fem år.  Certifikatet gäller i Norden. Certfikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält deltagaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka 1 vecka från det datum då deltagaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Övrigt

Obs! Ta med dator, surfplatta eller smartphone till utbildningstillfället. Du ska göra certifieringstestet på plats. Ta även med giltig legitimation. 

För mer information besök www.hetaarbeten.se