Heta Arbeten®

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten, brandvakter och den person på företaget som är tillståndsansvarig och beställare av Heta Arbeten.

Målsättning

Du ska veta vilket ansvar du har och bli medveten om de risker som finns och kunna göra en korrekt riskbedömning, få in rutin på de regler som du som ”hetarbetare” har samt också veta konsekvenserna vid tillbud.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Tätskiktsarbete

Certifiering

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt och digitalt bevis på sin behörighet – ett certifikat. Behörigheten gäller i fem år. Certfikaten distribueras direkt från Brandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka 1 vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet.

Obs! Ta med dator, surfplatta eller smartphone till utbildningstillfället. Du ska göra certifieringstestet på plats. Ta även med giltig legitimation. 

Övrigt

Från och med 2015 har utbildningen för Heta Arbeten genomgått en större revidering för arrangör, instruktör och deltagare. Nytt är bland annat att en certifieringskostnad tillkommer om 200 kronor/år och tas ut som en engångskostnad, 1 000 kronor exklusive moms vid kurstillfället. 

För mer information besök www.hetaarbeten.se