Heta Arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten och den person på företaget som är tillståndsansvarig samt beställare av det Heta Arbetet.

Målsättning

Att bli medveten om de risker som finns. Att veta vilket ansvar du har. Att få in rutin på de regler som du som ”hetarbetare” har samt också veta konsekvenser vid tillbud.

Innehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Reptetitionsfrågor inför prov

 Certifiering

Certifikat tillhandahålls av Brandskyddsföreningen Sverige. Efter genomgången utbildning och godkänt resultat på certifieringstest erhåller hetarbetaren ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat. Behörigheten gäller i fem år. Certfikaten distribueras direkt frånBrandskyddsföreningen Sverige till den adress som utbildningsdeltagaren eller den som anmält hetarbetaren uppgett vid anmälan till arrangören. Det tar cirka 1 vecka från det datum då hetarbetaren blivit godkänd på certifieringstestet. Obs! Har du dator, surfplatta eller smartphone rekommenderar vi att du tar med denna vid utbildningstillfället. Du kan då göra certifieringstestet på plats. Du kan även genomföra certifieringstestet så snart du har möjlighet till en dator efter genomgången utbildning. Certifieringstestet kan göras digitalt inom 1 månad från utbildningstillfället.

Övrigt

Från och med 2015 kommer utbildningen för Heta Arbeten ha genomgått en större revidering för arrangör, instruktör och deltagare. Nytt är bland annat att en certifieringskostnad tillkommer om 200 kronor/år och tas ut som en engångskostnad, 1 000 kronor exklusive moms vid kurstillfället. Kurskostnad + certifiering 2 900 kronor + moms

För mer information besök www.hetaarbeten.se