Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Målsättning

Att få kunskap för att kunna ta ansvar som föreståndare för brandfarliga varor. Ha kännedom om risker och kunna hantera de brandfarliga produkterna säkert.

Innehåll

  • Vad säger lagen?
  • Dina uppgifter som föreståndare
  • Förutsättningar för en föreståndare att verka
  • Tillstånd/Förnyat tillstånd
  • Produkternas egenskaper
  • Vara trygg med hanteringen
  • Märkning/Skyltning
  • Förvaring
  • Tillsyn, myndigheternas sätt att följa upp
  • Släckövning

Målgrupp

Ansvariga samt Föreståndare för Brandfarliga varor i mindre omfattning.

Pris

3350 SEK exklusive moms.

Anmäl dig