/ Press / Pressmeddelanden / Riskutsatta och äldre är överrepresenterade bland omkomna i bostadsbränder

Riskutsatta och äldre är överrepresenterade bland omkomna i bostadsbränder

Vårdgivare och rullstolsbunden äldre person
Foto: Shutterstock

Förra året ryckte räddningstjänsten ut till 6 668 bostadsbränder i Sverige och 97 personer omkom. Dödsbränder sker främst i bostäder och riskutsatta och äldre är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand.

Brandskyddsföreningens kampanj Brandsäkert boende, som pågår under vecka 46-48 över hela landet, lyfter problematiken med bostadsbränder – alla borde ha rätt till ett brandsäkert boende.

Den 14 november höll vi presskonferens i samband med kampanjen. Se presskonferensen här

Sverige har en nollvision gällande bränder – ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand. Trots det dog 97 personer i bränder förra året och fem gånger så många skadades allvarligt.

En av de viktigaste åtgärderna för att minska konsekvenserna av en brand i bostaden är att ha en fungerande brandvarnare.

– Det är röken som är farligast vid brand och som orsakar dödsfall. Brandvarnare larmar snabbt, vilket ger dig tid att släcka branden innan den hunnit bli stor, eller utrymma huset. Ett bra komplement till brandvarnare är också att ha en brandfilt och en brandsläckare hemma, säger Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen.

Andelen äldre ökar

Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år – och personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Under kommande decennier väntas andelen äldre dessutom att öka dramatiskt. Mest ökar gruppen 80 år och äldre och inom en tioårsperiod bedöms gruppen ha ökat med 50 procent.

Samhället fokuserar idag till stor del på att erbjuda samma brandskydd, inte samma brandsäkerhet. Man har länge konstaterat att tekniska skyddsåtgärder i form av exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt är effektiva för de flesta personer men för riskgrupper är de inte tillräckliga.

– Vad gäller brandskydd för riskutsatta måste vi tänka annorlunda, konventionella brandskydd räcker inte till här, fokus bör istället läggas på ett kompletterat och anpassat brandskydd som ger bättre effekt för denna grupp. Vi behöver dra nytta av dagens teknikutveckling och hitta nya anpassade lösningar som både kan förhindra bränder och ge relevant skydd om branden ändå uppstår. Nya och befintliga larm- och släcksystem måste vidareutvecklas och kvalitetssäkras, säger Mats Björs, generalsekreterare och vd, Brandskyddsföreningen.

För frågor, kontakta:

Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, tel: 070-887 43 57 eller e-post: mats.bjors@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Mer information

Läs mer om kampanjen Brandsäkert boende.

Ta gärna del av Brandskyddsföreningens webbutbildning om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen är gratis.

Ladda också ner vårt Goda råd blad om hur du undviker brand i hemmet.


Publicerad: 2023-11-14