/ Press / Pressmeddelande / Kraftig ökning av antalet anlagda skolbränder

Kraftig ökning av antalet anlagda skolbränder

2018-08-20. Antalet anlagda skolbränder i Sverige har ökat med 47 procent på två år, och är det högsta sedan 2008. Det visar en ny kartläggning av Brandskyddsföreningen, som nu uppmanar landets riksdags- och kommunpolitiker att agera för att vända utvecklingen.

– Sifforna är oroväckande, det är bara en tidsfråga innan det sker en dödsbrand. Tyvärr verkar det här i allt större utsträckning betraktas som normalt. Om vi hade över 400 fall av anlagda bränder på svenska arbetsplatser skulle man genast ha tagit tag i problemet och börjat utreda vad det berodde på, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Enligt nya siffror från MSB brinner allt fler skolor i Sverige. En kartläggning av Brandskyddsföreningen visar att det framför allt beror på ett ökat antal anlagda bränder. Under två år har de avsiktliga skolbränderna ökat med 47 procent – från 292 fall år 2015 till 429 fall år 2017. Det innebär att 64 procent av fjolårets 667 skolbränder var anlagda.

Utöver risken för att människor kommer till skada innebär bränderna stora ekonomiska konsekvenser; kostnaden beräknas årligen till uppåt en miljard kronor. Dessutom tillkommer immateriella kostnader i form av försenade skolstarter, försämrade skolmiljöer samt oroliga elever, föräldrar och lärare.

– Många skollokaler kan utformas för att försvåra avsiktliga bränder och minska risken för att elden sprider sig. Man bör också öka satsningen på ungdomsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden, och växla upp det förebyggande arbetet mot mobbning och psykisk ohälsa. Elever som känner sig sedda, hörda och bekräftade bränner inte ner sin skola, säger Anders Bergqvist.

Brandskyddsföreningen arbetar för att de kommunala handlingsplanerna ska innehålla krav på att elever och skolpersonal utbildas i brandförebyggande arbete och informeras om konsekvenserna av att anlägga bränder i skolor. Man förespråkar även en ökad skolpeng med öronmärkta medel för förebyggande insatser i syfte att minska risken för anlagda bränder. 

Statistik över skolbränder i Sverige

År Totalt antal bränder Antal anlagda bränder Andel anlagda bränder 
2010 556 275 49 %
2011 531 274 52 %
2012 506 247 49 %
2013 502 255 51 %
2014 498 253 51 %
2015 532 292 55 %
2016 679 405 60 %
2017 667 429 64 %

Statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

För mer information, kontakta gärna:

Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen, 070-594 33 37, anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även