/ Press / Pressmeddelanden / Inför tillfälligt försäljningsstopp av engångsgrillar under eldningsförbudet!

Inför tillfälligt försäljningsstopp av engångsgrillar under eldningsförbudet!

En skylt med en grön pratbubbla som lyder Engångsgrill,
Foto: Mia Sjökvist

2018-06-14. På grund av den höga brandrisken i skog och mark råder eldningsförbud i näst intill hela Sverige – en mycket ovanlig situation. De extrema väderförhållandena, med värme och torka under en så lång period, har föranlett varningar från både MSB och Räddningstjänsten.

Av kommunernas hemsidor kan det vara svårt att veta vad som gäller och det är lätt att tro att det är tillåtet med engångsgrillar, men när det råder eldningsförbud kan också engångsgrillar vara förbjudna att använda.

Brandskyddsföreningen anser att svenska handlare har ett ansvar, att sluta sälja engångsgrillar under eldningsförbud borde vara självklart. Flera handlare har redan själva tagit lokala initiativ att sorterat ut engångsgrillarna ur sortimentet.

–  Också övriga handlare borde ta undan engångsgrillarna från butikshyllorna när det råder eldningsförbud, risken är ju stor i många delar av landet och det räcker inte med att några handlare följer det goda exemplet, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Höjd beredskap i hela Sverige

Brandrisken är så stor att räddningstjänsterna har en större beredskap än vanligt. Skogsbrandflyget patrullerar kontinuerligt och i vissa kommuner har man satt in extra tankbilar om så skulle behövas. Räddningstjänsten har också regelbunden kontakt med hemvärnet och helikopterföretag som snabbt kan bistå om en skogsbrand skulle starta.

I flera kommuner har lantbrukarna kompletterat sina gödseltunnor med utrustning för brandsläckning och står redo att bistå Räddningstjänsten om det skulle behövas. Gödseltunnorna rymmer många kubikmeter vatten och kan fyllas på några minuter.

Kontrollera vad som gäller i just din kommun

Grillning räknas som eldning, men eldningsförbud betyder inte samma sak i Sveriges olika kommuner och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Därför är det viktigt att kontrollera vad som gäller i just din kommun om du tänker grilla. Vissa kommuner tillåter grillning endast på den egna tomten medan andra tillåter grillning på särskilt iordningsställda grillplatser.

Om det i din kommun är tillåtet att använda engångsgrill ska den placeras på obrännbart underlag som grus eller sand, det räcker inte med den lilla metallställningen som följer med grillen. Innan man tänder en engångsgrill måste man också veta att det i närheten finns tillräckligt mycket vatten att släcka engångsgrillen med och att du vet var du säkert kan slänga den efteråt.

– Engångsgrillar kan vara förrädiska, det kan räcka med en liten gnista från grillen för att antända intilliggande gräs och i denna torka sprider sig elden snabbt. Ett misstag är också att tro att glöden slocknar snabbare än vad den gör. Den kan vara het i upp till ett dygn, säger Björn Björkman, expert på Brandskyddsföreningen.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Björkman, expert Brandskyddsföreningen, 08-588 475 17,  bjorn.bjorkman@brandskyddsforeningen.se 
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även