/ Press / Pressmeddelanden / Farligt att använda engångsgrillar vid eldningsförbud

Farligt att använda engångsgrillar vid eldningsförbud

En stoppsymbol över en eldslåga och en engångsgrill i bakgrunden

2018-05-30. Just nu råder extremt stor risk för brand i skog och mark i nästan hela landet. I stora delar av landet råder eldningsförbud och Brandskyddsföreningen vill uppmana alla att vara extra försiktiga. Engångsgrillar är till exempel inte tillåtna när eldningsförbud råder. Prognosen tyder dessutom på att risken för antändning och spridning kommer förvärras ännu mer under veckan.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden med undantag för grillning på egen tomt och då på obrännbara underlag som sten och grus. Detta innebär också att du ska vara extra försiktig. Engångsgrillar är till exempel inte tillåtet att använda under rådande omständigheter. Dessutom ska det finnas släckutrustning i närheten. Kommunen kan i vissa fall ha gjort undantag för iordningställda grillplatser men det ska då särskilt anges.

Engångsgrillar en vanlig brandorsak
Engångsgrillar blir mycket heta undertill och ska kylas med mycket vatten innan de slängs. En av de vanligaste brandorsakerna vid grillning är att man tömmer resterna i en soptunna när det fortfarande finns glöd kvar.

– Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder, de kan bli mycket varma och ställer man en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset, säger Björn Björkman, expert på Brandskyddsföreningen.

Den senaste tidens fina och varma väder har lett till att många vill vistas utomhus och grillningen har i många fall blivit en central del av det sociala umgänget. Tänk även på följande:

– Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada.  De flesta tror att de kan hantera en grill, men ändå inträffar många bränder orsakade av grillning utomhus. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Björn Björkman.

Kontrollera brandrisken först
Aktuella brandriskprognoser hittar du på https://www.msb.se/brandriskprognoser
Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsernas webbplatser.

Inte bara grillning som är riskabelt
En brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar och små gnistor från såg och andra verktyg.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Björkman, expert Brandskyddsföreningen, 08-588 475 17, bjorn.bjorkman@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även