/ Press / Pressmeddelande / Gnistor från vårbrasan kan antända byggnader

Gnistor från vårbrasan kan antända byggnader

Foto: Shutterstock

Nu är äntligen våren här och med den följer ofta en önskan att städa undan gammalt bråte och elda upp kvistar och skräp på tomten eller på sommarstället. Men gnistor från elden kan flyga långt och torrt fjorårsgräs brinner lätt – risken är stor att branden sprider sig och antänder närliggande byggnader.

Årligen inträffar cirka 130 bränder i byggnader på grund av exempelvis gnistor från skräpbrasor eller gräseldning. Många av dessa bränder startar när man är oförsiktig och lämnar en brasa obevakad. Skadorna varierar från små till stora där både byggnader och ladugårdar brinner ner.

Risken för gräsbränder skiftar med årstiden och var i landet man bor. Branden kan också bete sig olika beroende på väderförhållanden samt hur omgivning och växtlighet ser ut. På våren är gräsbränder vanligast medan det under torra sommar- och höstmånader är vanligare med skogs- och markbränder.

Gnistor från vårbrasan kan antända hus

Ska man elda krävs det stor aktsamhet och noggranna förberedelser med tillgänglighet till vatten och redskap för att begränsa eldens spridning. På bara någon minut kan vinden ändra sig så att elden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den. Det är ofta lättare att hindra brandspridning än att släcka en redan uppkommen mark- eller gräsbrand.

– Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada. De flesta tror att de kan hantera en eld, men ändå inträffar många bränder orsakade av bland annat eldning eller grillning utomhus. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Björn Björkman, expert, Brandskyddsföreningen.

I Brandskyddsföreningens goda-råd-blad ”Skydda hus i samband med gräs-, mark- och skogsbränder” finns flera tips på vad man kan vidta för åtgärder före och under en markbrand för att skydda sitt hus.

Kontrollera brandrisken först

Aktuell brandrisk och eventuellt eldningsförbud hittar du i MSB:s uppdaterade app Brandrisk ute.

Uppgift om eldningsförbud hittar du också på kommunens och/eller länsstyrelsernas webbplatser. Mer information om eldning finns även på sidan www.dinsakerhet.se.

Brandskyddsföreningens tips för säker eldning:

  • Ladda ner appen Brandrisk ute och kontrollera vilken brandrisk som råder eller om det är eldningsförbud.

  • Ladda ner Brandskyddsföreningens Goda-råd-blad.

  • Se till att du har vattenslang eller en vattenkanna och hinkar med vatten tillgängligt så att du kan släcka.

  • Elda helst i en tunna eller anordnad eldstad.

  • Lämna aldrig elden utan bevakning.

  • Dränk brasan med vatten vid släckning och kontrollera att askan känns kall efteråt.

Publicerad: 2021-04-15