/ Press / Pressmeddelanden / Efter Notre Dame: Plan för att rädda svenska kulturskatter saknas

Efter Notre Dame: Plan för att rädda svenska kulturskatter saknas

Närbild på framsidan av Notre Dame

2019.04.17. Brandskyddsföreningen beklagar den tragiska branden i Notre Dame som hotar att ödelägga ett världsarv. Samtidigt visar en rapport från Riksrevisionen att 12 av 13 svenska museer saknar en plan för att rädda ovärderliga kulturskatter om en liknande brand skulle bryta ut. Nu kräver Brandskyddsföreningen bättring.

– Det är väldigt allvarligt att svenska museer och historiska byggnader är så dåligt förberedda på en eventuell brandolycka. Museerna måste ta sitt ansvar och ta fram planer för att säkra det svenska kulturarvet, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

I februari presenterade Riksrevisionen en rapport som visade att svenska museer saknar beredskap att skydda landets kulturskatter. Riksrevisionens rapport granskade 13 svenska museer, bland andra Nationalmuseum, Naturhistoriska museet och Vasamuseet. Av dessa hade endast ett museum en plan för hur föremålen ska sättas i säkerhet om en brand bryter ut.

En viktig del av museernas kärnverksamhet är att förvalta samlingar och bevara kulturarvet. I rapporten uppmanar Riksrevisionen museerna att påbörja arbetet med att upprätta och implementera så kallade restvärdesplaner för att kunna rädda, bevara och sätta värdefulla föremål i säkerhet i händelse av exempelvis en brand. Riksantikvarieämbetet, som har till uppdrag att stödja museerna, har också rekommenderat att museerna utbildar sig inom restvärderäddning.

– Det är viktigt att prioritera, organisera och planera inför en räddningsaktion, när olyckan väl inträffar är det bråttom och då bör man ha en plan att utgå ifrån och agera rätt från början.
Därför är det viktigt att utbilda personalen i förväg för att minimera skadorna, säger Jesper Boqvist, operativ chef för Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Brandskyddsföreningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att höja den långsiktiga brandsäkerheten i Sverige. Brandskyddsföreningens restvärdeverksamhet har till uppdrag att hjälpa skadedrabbade och minimera konsekvenserna efter olyckor. Insatserna kan innebära sanering efter brand- och vattenskador, att rädda värdefulla föremål från att förstöras eller att skapa en hinderfri väg efter en trafikolycka. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har avtal med Sveriges samtliga räddningstjänster för att kunna genomföra dessa samhällsviktiga insatser.

För mer information om Brandskyddsföreningen Restvärdesräddnings verksamhet, se
www.brandskyddsforeningen.se/restvarderaddning

För mer information, kontakta gärna:

Jesper Boqvist, operativ chef Brandskyddsföreningen Restvärderäddning,
08-588 474 44, jesper.boqvist@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Bakgrundsinformation:
Riksrevisionens rapport.

Se även