/ Press / Pressmeddelande / Bristfälligt brandskydd på svenska museer

Bristfälligt brandskydd på svenska museer

En kyrka med en stenmur

2017-10-10. Endast var femte representant för Sveriges största museer och kulturinstitutioner uppger att de har en plan för att skydda värdefulla kulturföremål och byggnader i samband med en brand. Det visar en ny undersökning gjord av Brandskyddsföreningen, som nu efterlyser ett ökat fokus på förebyggande brandskyddsarbete.

– Det borde vara självklart att regelbundet se över brandskyddet, det är oersättliga kulturvärden det handlar om. Varje institution har ett stort ansvar för att arbeta förebyggande med brandskydd, men även vi på Länsstyrelsen kan bli bättre på att lyfta frågan, säger Marina Arnshav, antikvarie vid enheten för kulturmiljö på Länsstyrelsen i Stockholm.

Varje år rycker räddningstjänsten ut till ett 50-tal bränder i svenska museer, kulturbyggnader och kyrkor. Samtidigt finns det stora brister i det förebyggande brandskyddsarbetet. Det visar en ny undersökning, genomförd av Brandskyddsföreningen, där 50 representanter från Sveriges största museer och kulturinstitutioner har svarat på frågor om brandskydd.

Endast var femte svarande, 18 procent, uppger att de har en katastrofplan för att skydda kulturföremål och byggnader i samband med bränder. Bara hälften, 50 procent, uppger att de har ett automatiskt brandsläckningssystem. I enkäten deltog bland annat representanter från Vasamuseet, Nationalmuseum och Naturhistoriska Riksmuseet, samt institutioner som Riksarkivet, Svenska kyrkan och Kungliga Operan.

– För att kunna rädda vårt kulturarv måste den här typen av byggnader ha ett anpassat brandskydd, där man gjort riskbedömningar och analyserat konsekvenserna av en brand eller naturkatastrof. Inte minst är det viktigt att ha tydliga rutiner vid ombyggnationer, då värdefulla föremål kan vara flyttade och utrymningsvägarna tillfälliga, säger Marie Hansson, vice vd på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Restvärderäddning innebär att begränsa följdskadorna vid brand-, vatten-, miljö- och transportskador. Brandskyddsföreningen Restvärderäddning har avtal med Sveriges samtliga räddningstjänster för att utföra akut restvärderäddning, och anordnar regelbundet utbildningar och seminarier för att öka kunskapen runt om i landet.  

Om undersökningen:
I en webbaserad enkät har 50 representanter för Sveriges största museer och kulturinstitutioner besvarat sex frågor om brandskydd. Undersökningen genomfördes den 27 september–3 oktober 2017.

Läs mer:
Om Brandskyddsföreningen Restvärderäddning

För mer information, kontakta gärna:
Marie Hansson, vice vd Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, 08-588 474 26, marie.hansson@brandskyddsforeningen.se
Nadine Jones Pioud, presskontakt Brandskyddsföreningen, 08-588 475 03, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Se även