/ Press / Pressmeddelanden / Brandskyddsföreningen lanserar ny utbildning – restvärderäddning för museer

Brandskyddsföreningen lanserar ny utbildning – restvärderäddning för museer

Inglasade böcker

2018-05-29. I juni börjar den nya utbildningen ”Praktisk restvärderäddning för museer” som Brandskyddsföreningen har tagit fram i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Utbildningen är den första i sitt slag och vänder sig till alla som förväntas hantera en nödsituation i byggnader med kulturhistoriska föremålssamlingar såsom museer, slott, hembygdsgårdar och kyrkor.

Brand i till exempel ett museum kan förstöra ovärderliga föremål som inte går att ersätta. Det har skett ett flertal bränder och översvämningar på museer och kyrkor i Sverige, där hundratals föremål förstörts. Att ha en väl fungerande organisation för hur man ska agera före, under och efter en brand, är direkt avgörande för hur föremål kan räddas och hur stora skadorna blir.

Idén till utbildningen växte fram då man fick många förfrågningar från kulturinstitutioner om hur de kunde bygga upp en beredskap för nödsituationer, arbeta förebyggande med bland annat prioritering av föremål, restvärdeplaner samt hur de skulle hantera föremål efter brand- och vattenskador.

– Vi är de första i Sverige som, tillsammans med Riksantikvarieämbetet, har tagit fram en utbildning som vänder sig till denna målgrupp, här finns ett stort behov av kunskap och övning insåg vi, säger Marie Hansson, vice vd på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.

Utbildningen handlar om att kunna göra rätt prioriteringar för att effektivt ta hand om många föremål på bästa sätt under pressade förhållanden och under den begränsade tid man har i samband med en katastrof, olycka eller annat nödläge. Utbildningen varvar teoretiska och praktiska inslag med realistiska övningar.

– Övningarna handlar framförallt om hur deltagarna kan inventera och prioritera föremål innan en katastrof, och att skapa en förståelse för vikten av att planera och organisera restvärderäddningsarbetet, innan skadan inträffat, annars kan det vara för sent, säger Marie Hansson.

För frågor och mer information, vänligen kontakta:
Carina Holm, projektledare för utbildningen, mail: carina.holm@brandskyddsforeningen.se, tel: 08-588 475 11 eller Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se, tel: 070-542 77 18

Se även