/ Press / Pressmeddelanden / Så kan fler äldre räddas vid brand

Så kan fler äldre räddas vid brand

Cecilia Uneram visar upp en bild på en dam

2017-03/04. De flesta som dör i bränder är äldre personer. I dag arrangerar Brandskyddsföreningen Skåne ett seminarium i Lund om hur kommunerna kan öka brandsäkerheten i boendemiljön för äldre.

– Det är inte hos de äldre det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. I många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre en chans att överleva en brand, säger Cecilia Uneram, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.

I samarbete med Brandskyddsföreningen gör nu flera räddningstjänster runt om i landet hembesök i bostäder. Syftet är att informera de boende om vilket brandskydd de ska ha och vad de ska göra om det börjar brinna. Genom besöken får räddningstjänsten också möjlighet att identifiera de områden och personer som är mest utsatta vid en brand.

Räddningstjänsterna sitter på stor kunskap om brandskydd för individer med olika förutsättningar. Dessutom har socialtjänstens biståndsbedömare stor erfarenhet och rutin av att bedöma äldres förmåga att klara sig själva. Genom bättre samverkan inom kommu­nerna kan äldre ges ett bra skydd även när de bor kvar hemma.

– Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner i Skåne ska erbjuda ett individanpassat brandskydd. Det skulle rädda fler liv och är en lösning som inte behöver vara särskilt svår eller kostsam, säger Cecilia Uneram.

Seminariet i Lund i dag handlar om hembesök och individanpassat brandskydd och ingår i en seminarieserie som landets regionala brandskyddsföreningar ordnar under våren. Syftet är att öka kunskapen hos kommunerna om vad man kan göra för att ge äldre och utsatta ett bra brandskydd. Nästa anhalt är Karlstad den 28 mars och serien avslutas i Falun den 31 maj.

För mer information var vänlig kontakta:

Cecilia Uneram, brandingenjör, Brandskyddsföreningen, cecilia.uneram@brandskyddsforeningen.se

Per Björkman, verksamhetsledare, Brandskyddsföreningen Skåne, per.bjorkman@rsyd.se.

Fakta: Vilka hjälpmedel finns?

  • Spisvakt, det vill säga en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand bryter strömmen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.
  • Brandlarm som är kopplat till trygghetslarm
  • Automatisk släckutrustning, mobil eller fast installation
  • Varseblivningshjälpmedel, till exempel brandvarnare som kopplas ihop med ett system med ljus- eller vibrationssignaler
  • Tändskydd, till exempel rökförkläde och flamsäkra sängkläder, madrasser och kuddar

Läs mer om individanpassat brandskydd här

Seminariet om hembesök och individanpassat brandskydd hålls på följande orter:

23 mars Lund, 28 mars Karlstad, 5 april Falkenberg, 19 april Uppsala, 3 maj Växjö och 11 maj Örebro och 31 maj Falun

Se även