/ Nyheter / Stärkt samhällsförmåga i fokus på årets Riksmöte

Stärkt samhällsförmåga i fokus på årets Riksmöte

Mats Björs och Roger Andersson på scen under Brandskyddsföreningens riksmöte 2024
Foto: Boel Ferm

Den 16 maj höll Brandskyddsföreningen sitt årliga Riksmöte på Scandic Continental i Stockholm. Ett nittiotal lyssnade på föredragen, vars huvudfokus i år låg på stärkt samhällsförmåga.

– Brandskyddsföreningen har en viktig uppgift att som oberoende aktör samla kunskap från olika områden, sprida den på bred basis och arbeta för ett hållbart samhälle, säger Mats Björs generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Mats Björs inledde årets konferens tillsammans med verksamhetsområdeschefen Jesper Boqvist, från Brandskyddsföreningen. Johan Sjöberg, ansvarig för Säkerhets- och försvarspolicy på Svenskt Näringsliv, tog därefter vid med föreläsningen ”Näringslivets roll inom försörjningsberedskapen med fokus på uppbyggnaden av ett mer robust Sverige". Sjöberg menar att totalförsvaret bör byggas och utvecklas med utgångpunkt från näringslivets förutsättningar och att företag och myndigheter måste agera nu för att hantera det svåra säkerhetsläget och inte avvakta en perfekt lösning.

Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan, talade därefter om hur man bygger ett robust demokratiskt samhälle i kris och krig. Han tog bland annat upp hur hela samhället behöver engagera sig och samarbeta; Vad det är som avgör hur ett samhälle reagerar och vad vi kan göra för att reaktionen i Sverige blir så positiv och effektiv som möjligt?

På plats fanns också Nina Gustafsson som talade om bränder och hållbart byggande och bland annat tog upp en olycksutredning efter en brand i en modulbyggnation av trä. Exemplet rörde en vindsbrand i ett flerbostadshus som orsakade stora brand- och vattenskador vilket resulterade i att man var tvungen att riva byggnaden.  

Avslutningsvis tog Mattias Delin, forskningsdirektör på Brandforsk, upp elektrifieringen i samhället berättade om sin syn på hur robust elektrifiering innebär ”lösningar som levererar men inte skadar”. Delin belyste aktuell forskning i Sverige och i andra länder som omfattar alltifrån solceller och batterier till vätgas och energilagring.

– Brandskyddsfrågorna finns överallt och för mig är det viktigt att de sätts in i en bred kontext – det speglade årets Riksmöte. Allt från industri och näringsliv till sjukvård och skolor berörs av brandfrågan. Brandskyddsforskningen måste ske parallellt med samhällets utmaningar och skapa förutsättningar för ett robust Sverige, avslutar Mats Björs.


Publicerad: 2024-05-20

Se även