/ Nyheter / Sparar miljoner åt försäkringsbolagen och samhället

Sparar miljoner åt försäkringsbolagen och samhället

Foto restvärdeledare: Fredric Alm / Foto Måns Krook: Privat

Restvärdeledaren Måns Krook är försäkringsbolagens förlängda arm ute på skadeplats. Samtidigt lotsar han de skadedrabbade rätt i försäkringsdjungeln. "Att hjälpa människor återgå till sin vardag så snabbt som möjligt är väldigt tillfredställande", säger Måns Krook.

Att ta snabba beslut under svåra förhållanden tillhör vardagen för Måns Krook. Han är en av omkring 85 restvärdeledare i Sverige. Med 32 år i yrket är listan över utförda restvärdeuppdrag lång; allt från bränder i villor, industrier och publika lokaler till trafik- och naturskadehändelser och miljöskador

– Ingen dag är den andra lik, vilket är lite av charmen med att arbeta som restvärdeledare, säger Måns Krook. Han är utbildad brandingenjör och arbetar till vardags som inre befäl på Räddningscentral Syd i Skåne. Fridagar och helger kliver han in i rollen som restvärdeledare. Det innebär att han när som helst under dygnet kan kallas ut till en olycksplats. Uppdragsgivare är försäkringsbolag, myndigheter och företag. Ute på skadeplatsen stöttas deras drabbade kunder, som kan vara både privatpersoner och företag.

Tidiga insatser sänker kostnader

När Måns Krook kommer ut till en villabrand pågår ofta släckningsarbetet fortfarande.

– Allra först stämmer jag av med räddningsledaren att den skadedrabbade är försäkrad. Sen försöker jag få grepp om vilka skadorna är och vilka åtgärder som måste sättas in. Finns det värdefulla möbler eller konst som måste räddas eller krävs det insatser för att undvika rök- och vattenskador?

– Det är viktigt att komma igång i tid annars är risken stor att skadorna förvärras. Tidiga insatser sänker försäkringsbolagens och samhällets kostnader avsevärt. Det bidrar också till att familjer kan flytta tillbaka snabbare eller att ett företag kan återuppta sin produktion snabbare, säger Måns Krook.

Känslan av att göra nytta, att hjälpa personer vars liv ställts på ända, ger Måns Krook stor tillfredställelse.

– Få vet vad en restvärdeledare gör så jag börjar alltid med att förklara att jag representerar deras försäkringsbolag och kommer att sköta de inledande kontakterna innan försäkringsgivaren tar över, säger Måns Krook.

Han påpekar att det är en fördel att ha god hand med människor.

– De personer jag möter är ofta chockade och har svårt att ta till sig vad man säger. De blir ofta väldigt tacksamma när de förstår att jag kan hjälpa dem med inledande restvärdeåtgärder och sanering samt guida dem till rätt person på deras försäkringsbolag.

Förståelse för hela processen

Ett restvärdeuppdrag i samband med till exempel en villabrand kan ta ca 3–4 timmar, men ibland kan det ta längre tid. Andra skador, till exempel brand på industri eller miljöskador är ofta betydligt mer krävande.

– En brand i ett flerbostadshus med många hyresgäster innebär mycket arbete med att reda ut försäkringsbilden hos alla boende inklusive fastigheten.

– Miljöskador har ofta en komplicerad försäkringsbild, vilket gör dem svåra att lösa och det är viktigt att så fort som möjligt få kontakt med tänkbara försäkringsgivare. Ersättningsförhållandet kan inte alltid klarläggas i inledningsskedet, men genom att lotsa skadedrabbade till korrekta åtgärder kan uppgifterna ofta lösas tills dess försäkringsförhållandet fastställts, säger Måns Krook.

Han konstaterar att restvärderäddningen har berikat honom i hans roll som befäl på räddningstjänsten.

– Räddningstjänsten åker ju från platsen när branden är släckt medan jag som restvärdeledare stannar kvar. Det gör att jag får en större förståelse för hela processen fram till att ett uppdrag är avslutat, säger Måns Krook.

Läs mer om Restvärderäddning


Publicerad: 2020-09-28

Se även